Kontakt
Image1
Image2
Važnost karijernog usmjeravanja

FacebookTwitter

Kako se upisati

Konkurse za upis studenata na visokoškolske ustanove objavljuju univerziteti u skladu sa zakonskom regulativom i internim odlukama i pravilnicima. Konkursi se najčešće objavljuju krajem petog, odnosno početkom šestog mjeseca tekuće godine. Ukoliko se u prvom konkursnom roku ne popune kvote, konkurs se ponavlja. Prijave na konkurs za upis podnose se organizacionim jedinicama univerziteta (fakultetima).

Ukoliko je za prijem studenata predviđeno polaganje prijemnog ispita svaka organizaciona jedinica utvrđuje datum i raspored polaganja prijemnog ispita, kao i sadržaj i način polaganja prijemnog ispita, koje objavljuje na svojim oglasnim pločama.

Pravo učešća na konkurs pod jednakim uvjetima imaju državljani BiH i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno,  kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju  pravo učešća na konkurs i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstava o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka školske godine.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati sa završenom srednjom školom po programu ib  međunarodne mature kao i kandidati iz država nastalih nakon raspada SFRJ s tim što su dužni dostaviti svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi, odnosno nostrificirano svjedočanstvo za kandidate koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prije početka upisa.

Na većini javnih univerziteta određene kategorije učenika imaju prednost pri upisu na visokoškolske ustanove.

Za postdiplomske studije se također objavljuju konkursi za prijem studenata. Uslovi, vrijeme i način objavljivanja konkursa razlikuju se od univerziteta do univerziteta. Ukoliko ste zainteresovani za nastavak studija, informaciju je najbolje potražiti na univerzitetu i fakultetu za koji ste zainteresovani.

Javni i privatni univerziteti se razlikuju i u načinu finansiranja studenata. I ovu informaciju je potrebno potražiti direktno. Kontakt podatke možete pronaći u adresaru.

U nastavku možete pronaći primjer kako izgleda jedan konkurs za prijem studenata. Primjer

scroll back to top

Da li ste koristili usluge javnih službi za zapošljavanje?

Da, učestvovao/la sam u jednom od programa - 10.5%
Da, koristio/la sam usluge CISO ili job kluba - 15.6%
Da, pratim i primam oglase sa web portala Zavoda - 9.8%
Da, učestvovao/la sam na radionicama grupnog informisanja - 2.5%
Ne - 61.6%

Vijesti

FacebookTwitter

Ostale Vijesti

Karijerno usmjeravanje djece

Karijerno usmjeravan…

(Sarajevo, mart 2018. godine) - JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo nastavlja sa redovnim aktivnostima u oblasti karijernog usmjeravanja. U p...

Read more
Poziv za prijave za učešće u programu „PoWEr“

Poziv za prijave za …

(21.8.2017. godine) - Fondacija 787 u periodu od septembra 2017. do februara 2018. godine održava program ekonomskog osnaživanja „PoWEr“ koji je namijenjen že...

Read more
POZIV ZA STUDENTE, DIPLOMIRANE EKONOMISTE I/ILI MLADE INŽENJERE IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE INDUSTRIJE I OSTALIH DJELATNOSTI VEZANIH ZA EKONOMSKI I RURALNI RAZVOJ

POZIV ZA STUDENTE, D…

Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD), poziva sve zainteresovane studente završnih godina, diplomirane ekonomiste i/ili mlade inženjere iz opština sjeve...

Read more
MS&WOOD nudi stipendije i posao

MS&WOOD nudi stipend…

(Sarajevo, 15.6.2017. godine) - Bosanskohercegovački proizvođač visokokvalitetnog dizajniranog namještaja MS&WOOD sa pogonima u Fojnici objavio je poziv bud...

Read more
Prijavite se na YEP/IEEE Inovacijski izazov

Prijavite se na YEP/…

(Sarajevo, 13.6.2017. godine) - Međunarodni institut inženjera elektronike i elektrotehnike (IEEE) i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švajc...

Read more
Novo od Hoću.ba

Novo od Hoću.ba

hoću.INFO 1. Odlična prilika za studente: Honorarni posao u Sparkasse banci Odlična prilika namijenjena studentima za honorar...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3

Ključne kompetencije

FacebookTwitter

Ključne kompetencije

Europska unija 2006. godine definirala je osam ključnih kompetencija koncepta cjeloživotnog učenja:

  • Komunikacija na maternjem jeziku
  • Komunikacija na stranim jezicima
  • Digitalne kompetencije...

Read more

Nekoliko stepenica

FacebookTwitter

KOJE TREBAMO PREĆI

Ključne kompetencije

Read more

Brojač posjeta: Ukupno 707294