Kontakt
Image1
Image2
Važnost karijernog usmjeravanja

RODA - Poziv za nezaposlene

(Sarajevo, 28.11.2013. godine) – Tražiš posao? Treba ti znanje engleskog jezika? Želiš dobro vladati računarom? Nedostaju ti poslovne vještine? Potrebni su ti međunarodno priznati certifikati?

Sve navedeno i još mnogo toga možeš naučiti u Udruženju za istraživanje i organizacioni razvoj (RODA), koje poziva nezaposlene mlade osobe da se prijave za pohađanje obuke u okviru projekta „3L kompetencije za mlade nezaposlene osobe. Projekta se realizira  sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije III-LOD III“ kojeg finansira Europska unija.

Osnovni kriteriji za prijavu kandidata su:

 • Nezaposlena osoba sa evidencije nezaposlenih općinskog biroa Stari Grad Sarajevo,
 • Starosne dobi od 18 do 30 godina
 • Srednja, viša ili visoka stručna sprema
 • Aktivan tražilac posla.

Poziv je otvoren do 9.12.2013. godine.

(više informacija na www.rod-a.com ili na telefon 033 553 385)

scroll back to top

Mostar Mobile Bootcamp

(Sarajevo, 8.11.2013. godine) - Napokon dobra vijest za sve mlade ljude i studente koji se žele baviti modernim tehnologijama i pronaći posao u odličnoj firmi. Imate priliku pohađati radionicu o razvoju mobilnih aplikacija i onda se dokazati svojom aplikacijom na Mostar Mobile Bootcampu.

Cijeli bootcamp program se sastoji od dva dijela – radionice i natjecanja. Radionica se održava 14. i 15.11.2013. godine od 16:30 do 21:00 u Intera tehnološkom parku u Mostaru, na kojima će vam predavač Ante Dagelić iz tvrtke Profico d.o.o. Split prenijeti svoja znanja iz programiranja mobilnih aplikacija, upoznati vas s razvojim sučeljem i s vama razraditi projektni zadatak.

Subota, 16.11.2013. godine od 08:00 do 16:00, rezervirana je za natjecanje u razvoju mobilnih aplikacija na zadanu temu, u ograničenom vremenu i na samom licu mjesta. Ukoliko se prezentacijom svoje aplikacije dokažete pred žirijem, koji se sastoji od mentora i stručnjaka iz vodećih informatičkih tvrtki u regiji, imate priliku osvojiti vrijedne nagrade naših sponzora i dobiti priliku za zapošljavanje.

Sve ovo su vam omogućili Udruga za promicanje informacijskih tehnologija – UPIT u okviru Sajma informacijskih tehnologija – SIT, te partnerska organizacija REDAH u okviru projekta CREDO Hercegovina koji financira Švedska agencija za međunarodnu suradnju i razvoj (SIDA).

Svi zainteresirani se mogu prijaviti na www.sit.ba, gdje trebate popuniti svoje osnovne podatke i dostaviti kratki životopis. Prijaviti se možete najkasnije do 11.11.2013., stoga požurite jer je broj mjesta ograničen na 20 polaznika.

Izvor: eKapija.BA, 7.11.2013 13:15:03

scroll back to top

JP Autoceste FBiH dodjeljuje stipendije

(Sarajevo, 6.11.2013. godine) - JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je Konkurs za dodjelu stipendija, koji ističe 8.11.2013. godine. Više informacija dostupno je putem linka:

Rok za prijavu

(08.11.2013.)

Konkurs JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za dodjelu stipendija studentima Građevinskog i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije

scroll back to top

Konkursi za dodjelu stipendija

(Sarajevo, 7.11.2013. godine) – Sa portala stipendije.ba prenosimo nekoliko linkova konkursa za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2013/14. godinu.

Rok za prijavu

(22.11.2013.) Konkurs Općine Novi Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija za ak. 2013/14. godinu

 

(30.11.2013.) Konkurs m:tel-a za dodjelu stipendija istaknutim studentima prvog ciklusa studija u BiH

 

(22.11.2013.) Konkurs Centra za civilizaciju Balkana - BALMED za dodjelu stipendija studentima u ak. 2013/14. godini

 

(30.11.2013.) Javni konkursi Ministarstva prosvjete i kulture RS-a za dodjelu stipendija za 2014. godinu

 

(17.11.2013.) Konkurs Ministarstva za boračka pitanja ZDK za dodjelu stipendija studentima za studijsku 2013/14. godinu

 

(22.11.2013.)Konkurs Općine Konjic za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2013/14. godini

 

(26.11.2013.) Konkurs Fondacije Konrad Adenauer za dodjelu stipendija studentima master studija u ak. 2013/14. godini

 

(15.11.2013.) Konkurs općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja u ak. 2013/14. godini

 

(15.11.2013.) Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2013/14. godini

scroll back to top

Konkurs Općine Gradačac (otvoren do 15.11.2013.)

Sarajevo, 24.10.2013. godine

Na osnovu člana 10. Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju općine Gradačac ( «Službeni glasnik općine Gradačac» broj 5/2013.) i člana 2 i 3. Odluke o broju i visini stipendija za učenike i studente za školsku 2013/14. godinu ( «Službeni glasnik općine Gradačac» broj 6/2013), Općinska služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu raspisuje:

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i
redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2013/14. godinu


Član 1.

Pravo na stipendiju općine Gradačac imaju učenici srednjih škola i studenti dodiplomskog studija I do VI godine studija ili prvog ciklusa bolonjskog sistema studiranja.

Član 2.

Iznos stipendije za učenike je 400,00 (četiristotine ) KM u isplatama od 50,00 KM.
Iznos stipendije za studente je 800,00 (osamstotina) KM u isplatama od 100,00 KM.

Član 3.

Stipendije se dodjeljuju učenicima i studentima koji se školuju u srednjim školama i na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, osim u slučaju kad učenici generacije nastavljaju studij izvan BiH.

Član 4.

Pravo na dodjelu općinske stipendije ima kandidat koji ispunjava opće uslove:

 • da je državljani BiH
 • da je redovan učenik /student srednjih škola/ fakulteta
 • da prvi puta upisuju razred /godinu studija
 • da ima prebivalište na području općine Gradačac

Član 5.

Pravo na dodjelu općinske stipendije ne može ostvariti kandidat u slijedećim situacijama:

 • ako obnavlja školsku/akademsku godinu
 • ako je korisnik stipendije od drugog izvora
 • ako je u statusu apsolventa
 • najviše dva kandidata iz jednog domaćinstva mogu ostvariti pravo na općinsku stipendiju u istoj školskoj godini

KATEGORIJE U KOJIMA SE DODJELJUJU STIPENDIJE I BROJ STIPENDIJA KOJE ĆE SE DODIJELITI U SVAKOJ OD KATEGORIJA

Član 6.

Kategorija 1:……….9 stipendija
Učenici generacije osnovnih i srednjih škola ako su nastavili redovno školovanje
Kategorija 2:……... 10 stipendija
Studenti sa ostvarenom prosječnom ocjenom u prethodnoj akademskoj godini 9:00 i više
Kategorija 3:………20 stipendija
Studenti I godine studija/ brucoši
Kategorija 4:……..30 stipendija
Studenti II do VI godine dodiplomskog studija ili I ciklusa bolonjskog sistema studiranja.
Kategorija 5:…....30 stipendija
Studenti iz porodica korisnika boračko-invalidske zaštite (RVI-9 stipendija, PŠPB-9 stipendija, DB-12 stipendija / JOB - 6, ODB-6/)
Kategorija 6:...….20 stipendija

Učenici srednjih škola i studenti iz soc. ugroženih porodica

a) korisnici stalne socijalne pomoći
b) djeca bez oba roditelja
c) djeca na porodičnom/domskom smještaju
d) učenici/studenti iz romskih porodica

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURS

Član 7.

Za ostvarivanje prava na općinsku stipendiju kandidati teba da prilože originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata.

Fotokopija INDEX-a se ne prihvata kao dokaz prosječne ocjene u prethodnoj akademskoj godini.

Kategorija 1: Učenici generacije osnovnih i srednjih škola ako su nastavili redovno školovanje

 1. Prijavni obrazac
 2. Prijava prebivališa - CIPS
 3. Diploma „Učenik generacije“ u prethodnoj školskoj godini
 4. Potvrda o redovnom školovanju

Kategorija 2: Studenti sa ostvarenom prosječnom ocjenom u prethodnoj ak. godini 9,00 i više

 1. Prijavni obrazac
 2. Prijava prebivališa - CIPS
 3. Potvrda o prosjeku ocjena u prethodnoj školskoj godini (9,00 i više)
 4. Potvrda o redovnom školovanju

Kategorija 3: Studenti I godine studija/ brucoši

 1. Prijavni obrazac
 2. Prijava prebivališa - CIPS
 3. Potvrda o prosjeku ocjena u prethodnoj školskoj godini
 4. Potvrda o redovnom školovanju
 5. Kućna lista
 6. Dokazi o primanjima članova porodice
  - Uvjerenje Biroa za zapošljavanje
  - Platne liste za mjesece juni, juli, august tekuće godine
  - Penzijski odrezak/ček
  - kopija zdravstvene knjižice - dokaz o nosiocu osiguranja
 7. Potvrda o redovnom studiranju za brata/sestru

Kategorija 4: Studenti II do VI godine dodiplomskog studija i I ciklusa bolonjskog sistema

 1. Prijavni obrazac
 2. Prijava prebivališa - CIPS
 3. Potvrda o prosjeku ocjena u prethodnoj akademskoj godini
 4. Potvrda o redovnom školovanju
 5. Kućna lista
 6. Dokazi o primanjima članova porodice
  - Uvjerenje Biroa za zapošljavanje
  - Platne liste za mjesece juni, juli, august tekuće godine
  - Penzijski odrezak/ček
  - kopija zdravstvene knjižice - dokaz o nosiocu osiguranja
 7. Potvrda o redovnom studiranju za brata/sestru

Kategorija 5: Studenti iz porodica korisnika boračko-invalidske zaštite

 1. Prijavni obrazac
 2. Prijava prebivališa - CIPS
 3. Potvrda o redovnom školovanju
 4. Kućna lista
 5. Dokazi o boračkom statusu / uvjerenje

Kategorija 6: Učenici srednjih škola i studenti iz socijalno ugroženih porodica

 1. Prijavni obrazac
 2. Prijava prebivališa - CIPS
 3. Potvrda o redovnom školovanju
 4. Kućna lista
 5. Dokaz o socijalnom statusu:
  a) Rješenje Centra za socijalni rad o pravu na stalnu socijalnu pomoć
  b) Izvod iz matične knjige umrlih za roditelje djece
  c) potvrda Centra za socijalni rad/ustanove za smještaj djece
  d) potvrda Udruženja za zastupanje prava Roma

Član 8.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na općinskoj oglasnoj tabli, info panou i internetskoj stranici općine Gradačac (link u prilogu)

Član 9.

Prijave na konkurs u zatvorenoj koverti sa naznakom «Prijava za Konkurs za općinsku stipendiju» podnose se na šalteru 6. u Šalter sali Općine Gradačac ili putem pošte na adresu: Općina Gradačac,Općinska služba za društvene djelatnosti i boračko invalidsku zaštitu, Ul. H.K.Gradaščevića 54, Gradačac. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Član 10.

Privremene Rang-liste kandidata Komisija za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu Općinskog vijeća Gradačac objavljuje na oglasnoj ploči/info panou općine Gradačac u roku od 15 dana od zatvaranja Konkursa.

scroll back to top

Da li ste koristili usluge javnih službi za zapošljavanje?

Da, učestvovao/la sam u jednom od programa - 10.5%
Da, koristio/la sam usluge CISO ili job kluba - 15.6%
Da, pratim i primam oglase sa web portala Zavoda - 9.8%
Da, učestvovao/la sam na radionicama grupnog informisanja - 2.5%
Ne - 61.6%

Vijesti

FacebookTwitter

Ostale Vijesti

Karijerno usmjeravanje djece

Karijerno usmjeravan…

(Sarajevo, mart 2018. godine) - JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo nastavlja sa redovnim aktivnostima u oblasti karijernog usmjeravanja. U p...

Read more
Poziv za prijave za učešće u programu „PoWEr“

Poziv za prijave za …

(21.8.2017. godine) - Fondacija 787 u periodu od septembra 2017. do februara 2018. godine održava program ekonomskog osnaživanja „PoWEr“ koji je namijenjen že...

Read more
POZIV ZA STUDENTE, DIPLOMIRANE EKONOMISTE I/ILI MLADE INŽENJERE IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE INDUSTRIJE I OSTALIH DJELATNOSTI VEZANIH ZA EKONOMSKI I RURALNI RAZVOJ

POZIV ZA STUDENTE, D…

Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD), poziva sve zainteresovane studente završnih godina, diplomirane ekonomiste i/ili mlade inženjere iz opština sjeve...

Read more
MS&WOOD nudi stipendije i posao

MS&WOOD nudi stipend…

(Sarajevo, 15.6.2017. godine) - Bosanskohercegovački proizvođač visokokvalitetnog dizajniranog namještaja MS&WOOD sa pogonima u Fojnici objavio je poziv bud...

Read more
Prijavite se na YEP/IEEE Inovacijski izazov

Prijavite se na YEP/…

(Sarajevo, 13.6.2017. godine) - Međunarodni institut inženjera elektronike i elektrotehnike (IEEE) i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švajc...

Read more
Novo od Hoću.ba

Novo od Hoću.ba

hoću.INFO 1. Odlična prilika za studente: Honorarni posao u Sparkasse banci Odlična prilika namijenjena studentima za honorar...

Read more
 • 1
 • 2
 • 3

Ključne kompetencije

FacebookTwitter

Ključne kompetencije

Europska unija 2006. godine definirala je osam ključnih kompetencija koncepta cjeloživotnog učenja:

 • Komunikacija na maternjem jeziku
 • Komunikacija na stranim jezicima
 • Digitalne kompetencije...

Read more

Nekoliko stepenica

FacebookTwitter

KOJE TREBAMO PREĆI

Ključne kompetencije

Read more

Brojač posjeta: Ukupno 712855