Kontakt
Image1
Image2
Važnost karijernog usmjeravanja

RODA - Poziv za nezaposlene

(Sarajevo, 28.11.2013. godine) – Tražiš posao? Treba ti znanje engleskog jezika? Želiš dobro vladati računarom? Nedostaju ti poslovne vještine? Potrebni su ti međunarodno priznati certifikati?

Sve navedeno i još mnogo toga možeš naučiti u Udruženju za istraživanje i organizacioni razvoj (RODA), koje poziva nezaposlene mlade osobe da se prijave za pohađanje obuke u okviru projekta „3L kompetencije za mlade nezaposlene osobe. Projekta se realizira  sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije III-LOD III“ kojeg finansira Europska unija.

Osnovni kriteriji za prijavu kandidata su:

 • Nezaposlena osoba sa evidencije nezaposlenih općinskog biroa Stari Grad Sarajevo,
 • Starosne dobi od 18 do 30 godina
 • Srednja, viša ili visoka stručna sprema
 • Aktivan tražilac posla.

Poziv je otvoren do 9.12.2013. godine.

(više informacija na www.rod-a.com ili na telefon 033 553 385)

scroll back to top

Mostar Mobile Bootcamp

(Sarajevo, 8.11.2013. godine) - Napokon dobra vijest za sve mlade ljude i studente koji se žele baviti modernim tehnologijama i pronaći posao u odličnoj firmi. Imate priliku pohađati radionicu o razvoju mobilnih aplikacija i onda se dokazati svojom aplikacijom na Mostar Mobile Bootcampu.

Cijeli bootcamp program se sastoji od dva dijela – radionice i natjecanja. Radionica se održava 14. i 15.11.2013. godine od 16:30 do 21:00 u Intera tehnološkom parku u Mostaru, na kojima će vam predavač Ante Dagelić iz tvrtke Profico d.o.o. Split prenijeti svoja znanja iz programiranja mobilnih aplikacija, upoznati vas s razvojim sučeljem i s vama razraditi projektni zadatak.

Subota, 16.11.2013. godine od 08:00 do 16:00, rezervirana je za natjecanje u razvoju mobilnih aplikacija na zadanu temu, u ograničenom vremenu i na samom licu mjesta. Ukoliko se prezentacijom svoje aplikacije dokažete pred žirijem, koji se sastoji od mentora i stručnjaka iz vodećih informatičkih tvrtki u regiji, imate priliku osvojiti vrijedne nagrade naših sponzora i dobiti priliku za zapošljavanje.

Sve ovo su vam omogućili Udruga za promicanje informacijskih tehnologija – UPIT u okviru Sajma informacijskih tehnologija – SIT, te partnerska organizacija REDAH u okviru projekta CREDO Hercegovina koji financira Švedska agencija za međunarodnu suradnju i razvoj (SIDA).

Svi zainteresirani se mogu prijaviti na www.sit.ba, gdje trebate popuniti svoje osnovne podatke i dostaviti kratki životopis. Prijaviti se možete najkasnije do 11.11.2013., stoga požurite jer je broj mjesta ograničen na 20 polaznika.

Izvor: eKapija.BA, 7.11.2013 13:15:03

scroll back to top

JP Autoceste FBiH dodjeljuje stipendije

(Sarajevo, 6.11.2013. godine) - JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je Konkurs za dodjelu stipendija, koji ističe 8.11.2013. godine. Više informacija dostupno je putem linka:

Rok za prijavu

(08.11.2013.)

Konkurs JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za dodjelu stipendija studentima Građevinskog i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije

scroll back to top

Konkursi za dodjelu stipendija

(Sarajevo, 7.11.2013. godine) – Sa portala stipendije.ba prenosimo nekoliko linkova konkursa za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2013/14. godinu.

Rok za prijavu

(22.11.2013.) Konkurs Općine Novi Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija za ak. 2013/14. godinu

 

(30.11.2013.) Konkurs m:tel-a za dodjelu stipendija istaknutim studentima prvog ciklusa studija u BiH

 

(22.11.2013.) Konkurs Centra za civilizaciju Balkana - BALMED za dodjelu stipendija studentima u ak. 2013/14. godini

 

(30.11.2013.) Javni konkursi Ministarstva prosvjete i kulture RS-a za dodjelu stipendija za 2014. godinu

 

(17.11.2013.) Konkurs Ministarstva za boračka pitanja ZDK za dodjelu stipendija studentima za studijsku 2013/14. godinu

 

(22.11.2013.)Konkurs Općine Konjic za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2013/14. godini

 

(26.11.2013.) Konkurs Fondacije Konrad Adenauer za dodjelu stipendija studentima master studija u ak. 2013/14. godini

 

(15.11.2013.) Konkurs općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja u ak. 2013/14. godini

 

(15.11.2013.) Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2013/14. godini

scroll back to top

Konkurs Općine Gradačac (otvoren do 15.11.2013.)

Sarajevo, 24.10.2013. godine

Na osnovu člana 10. Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju općine Gradačac ( «Službeni glasnik općine Gradačac» broj 5/2013.) i člana 2 i 3. Odluke o broju i visini stipendija za učenike i studente za školsku 2013/14. godinu ( «Službeni glasnik općine Gradačac» broj 6/2013), Općinska služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu raspisuje:

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i
redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2013/14. godinu


Član 1.

Pravo na stipendiju općine Gradačac imaju učenici srednjih škola i studenti dodiplomskog studija I do VI godine studija ili prvog ciklusa bolonjskog sistema studiranja.

Član 2.

Iznos stipendije za učenike je 400,00 (četiristotine ) KM u isplatama od 50,00 KM.
Iznos stipendije za studente je 800,00 (osamstotina) KM u isplatama od 100,00 KM.

Član 3.

Stipendije se dodjeljuju učenicima i studentima koji se školuju u srednjim školama i na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, osim u slučaju kad učenici generacije nastavljaju studij izvan BiH.

Član 4.

Pravo na dodjelu općinske stipendije ima kandidat koji ispunjava opće uslove:

 • da je državljani BiH
 • da je redovan učenik /student srednjih škola/ fakulteta
 • da prvi puta upisuju razred /godinu studija
 • da ima prebivalište na području općine Gradačac

Član 5.

Pravo na dodjelu općinske stipendije ne može ostvariti kandidat u slijedećim situacijama:

 • ako obnavlja školsku/akademsku godinu
 • ako je korisnik stipendije od drugog izvora
 • ako je u statusu apsolventa
 • najviše dva kandidata iz jednog domaćinstva mogu ostvariti pravo na općinsku stipendiju u istoj školskoj godini

KATEGORIJE U KOJIMA SE DODJELJUJU STIPENDIJE I BROJ STIPENDIJA KOJE ĆE SE DODIJELITI U SVAKOJ OD KATEGORIJA

Član 6.

Kategorija 1:……….9 stipendija
Učenici generacije osnovnih i srednjih škola ako su nastavili redovno školovanje
Kategorija 2:……... 10 stipendija
Studenti sa ostvarenom prosječnom ocjenom u prethodnoj akademskoj godini 9:00 i više
Kategorija 3:………20 stipendija
Studenti I godine studija/ brucoši
Kategorija 4:……..30 stipendija
Studenti II do VI godine dodiplomskog studija ili I ciklusa bolonjskog sistema studiranja.
Kategorija 5:…....30 stipendija
Studenti iz porodica korisnika boračko-invalidske zaštite (RVI-9 stipendija, PŠPB-9 stipendija, DB-12 stipendija / JOB - 6, ODB-6/)
Kategorija 6:...….20 stipendija

Učenici srednjih škola i studenti iz soc. ugroženih porodica

a) korisnici stalne socijalne pomoći
b) djeca bez oba roditelja
c) djeca na porodičnom/domskom smještaju
d) učenici/studenti iz romskih porodica

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURS

Član 7.

Za ostvarivanje prava na općinsku stipendiju kandidati teba da prilože originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata.

Fotokopija INDEX-a se ne prihvata kao dokaz prosječne ocjene u prethodnoj akademskoj godini.

Kategorija 1: Učenici generacije osnovnih i srednjih škola ako su nastavili redovno školovanje

 1. Prijavni obrazac
 2. Prijava prebivališa - CIPS
 3. Diploma „Učenik generacije“ u prethodnoj školskoj godini
 4. Potvrda o redovnom školovanju

Kategorija 2: Studenti sa ostvarenom prosječnom ocjenom u prethodnoj ak. godini 9,00 i više

 1. Prijavni obrazac
 2. Prijava prebivališa - CIPS
 3. Potvrda o prosjeku ocjena u prethodnoj školskoj godini (9,00 i više)
 4. Potvrda o redovnom školovanju

Kategorija 3: Studenti I godine studija/ brucoši

 1. Prijavni obrazac
 2. Prijava prebivališa - CIPS
 3. Potvrda o prosjeku ocjena u prethodnoj školskoj godini
 4. Potvrda o redovnom školovanju
 5. Kućna lista
 6. Dokazi o primanjima članova porodice
  - Uvjerenje Biroa za zapošljavanje
  - Platne liste za mjesece juni, juli, august tekuće godine
  - Penzijski odrezak/ček
  - kopija zdravstvene knjižice - dokaz o nosiocu osiguranja
 7. Potvrda o redovnom studiranju za brata/sestru

Kategorija 4: Studenti II do VI godine dodiplomskog studija i I ciklusa bolonjskog sistema

 1. Prijavni obrazac
 2. Prijava prebivališa - CIPS
 3. Potvrda o prosjeku ocjena u prethodnoj akademskoj godini
 4. Potvrda o redovnom školovanju
 5. Kućna lista
 6. Dokazi o primanjima članova porodice
  - Uvjerenje Biroa za zapošljavanje
  - Platne liste za mjesece juni, juli, august tekuće godine
  - Penzijski odrezak/ček
  - kopija zdravstvene knjižice - dokaz o nosiocu osiguranja
 7. Potvrda o redovnom studiranju za brata/sestru

Kategorija 5: Studenti iz porodica korisnika boračko-invalidske zaštite

 1. Prijavni obrazac
 2. Prijava prebivališa - CIPS
 3. Potvrda o redovnom školovanju
 4. Kućna lista
 5. Dokazi o boračkom statusu / uvjerenje

Kategorija 6: Učenici srednjih škola i studenti iz socijalno ugroženih porodica

 1. Prijavni obrazac
 2. Prijava prebivališa - CIPS
 3. Potvrda o redovnom školovanju
 4. Kućna lista
 5. Dokaz o socijalnom statusu:
  a) Rješenje Centra za socijalni rad o pravu na stalnu socijalnu pomoć
  b) Izvod iz matične knjige umrlih za roditelje djece
  c) potvrda Centra za socijalni rad/ustanove za smještaj djece
  d) potvrda Udruženja za zastupanje prava Roma

Član 8.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na općinskoj oglasnoj tabli, info panou i internetskoj stranici općine Gradačac (link u prilogu)

Član 9.

Prijave na konkurs u zatvorenoj koverti sa naznakom «Prijava za Konkurs za općinsku stipendiju» podnose se na šalteru 6. u Šalter sali Općine Gradačac ili putem pošte na adresu: Općina Gradačac,Općinska služba za društvene djelatnosti i boračko invalidsku zaštitu, Ul. H.K.Gradaščevića 54, Gradačac. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Član 10.

Privremene Rang-liste kandidata Komisija za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu Općinskog vijeća Gradačac objavljuje na oglasnoj ploči/info panou općine Gradačac u roku od 15 dana od zatvaranja Konkursa.

scroll back to top

Da li ste koristili usluge javnih službi za zapošljavanje?

Vijesti

FacebookTwitter

Ostale Vijesti

Karijerno usmjeravanje djece

Karijerno usmjeravan…

(Sarajevo, mart 2018. godine) - JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo nastavlja sa redovnim aktivnostima u oblasti karijernog usmjeravanja. U p...

Read more
Poziv za prijave za učešće u programu „PoWEr“

Poziv za prijave za …

(21.8.2017. godine) - Fondacija 787 u periodu od septembra 2017. do februara 2018. godine održava program ekonomskog osnaživanja „PoWEr“ koji je namijenjen že...

Read more
POZIV ZA STUDENTE, DIPLOMIRANE EKONOMISTE I/ILI MLADE INŽENJERE IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE INDUSTRIJE I OSTALIH DJELATNOSTI VEZANIH ZA EKONOMSKI I RURALNI RAZVOJ

POZIV ZA STUDENTE, D…

Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD), poziva sve zainteresovane studente završnih godina, diplomirane ekonomiste i/ili mlade inženjere iz opština sjeve...

Read more
MS&WOOD nudi stipendije i posao

MS&WOOD nudi stipend…

(Sarajevo, 15.6.2017. godine) - Bosanskohercegovački proizvođač visokokvalitetnog dizajniranog namještaja MS&WOOD sa pogonima u Fojnici objavio je poziv bud...

Read more
Prijavite se na YEP/IEEE Inovacijski izazov

Prijavite se na YEP/…

(Sarajevo, 13.6.2017. godine) - Međunarodni institut inženjera elektronike i elektrotehnike (IEEE) i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švajc...

Read more
Novo od Hoću.ba

Novo od Hoću.ba

hoću.INFO 1. Odlična prilika za studente: Honorarni posao u Sparkasse banci Odlična prilika namijenjena studentima za honorar...

Read more
 • 1
 • 2
 • 3

Ključne kompetencije

FacebookTwitter

Ključne kompetencije

Europska unija 2006. godine definirala je osam ključnih kompetencija koncepta cjeloživotnog učenja:

 • Komunikacija na maternjem jeziku
 • Komunikacija na stranim jezicima
 • Digitalne kompetencije...

Read more

Nekoliko stepenica

FacebookTwitter

KOJE TREBAMO PREĆI

Ključne kompetencije

Read more

Brojač posjeta: Ukupno 634323