Kontakt
Image1
Image2
Važnost karijernog usmjeravanja

FacebookTwitter

Saobraćaj

Pod saobraćajem podrazumijevamo prijevoz ljudi i stvari sa jednog mjesta na drugo. Saobraćaj sačinjavaju: infrastruktura (ceste, željeznička pruga, aerodromi, luke, itd.), vozila (cestovna vozila, željeznička vozila, avioni, brodovi, itd.) i saobraćajna signalizacija (svjetla, znakovi, kontrola zračnog saobraćaja). Saobraćaj se dijeli na kopneni, zračni i vodni saobraćaj. U kopneni saobraćaj spada drumski i željeznički saobraćaj, a u vodeni spada riječni i pomorski saobraćaj.

Saradnici u zanimanjima saobraćajne struke daju svoj doprinos ljudi, roba i dobra svih vrsta budu sigurno i brzo preveženi/transportirani. Drugi radnici opet vode brigu o sigurnosti i redu u općinama, preduzećima i stanovima te sprečavaju potencijalne opasnosti i štete za čovječanstvo tako što kontroliraju ulice, zgrade i ustanove, brinu se o njihovoj čistoći i održavanju te savjetuju na koji način bi se mogao održati čisti okoliš. Tipična polja djelovanja/poslovi su: osiguravanje, nadgledanje, održavanje, njegovanje, čišćenje, sortiranje, utovar i pretovar, transportiranje.

Poželjni zahtjevi za većinu zanimanja u ovoj porodici su: emocionalna stabilnost, izražene psihomotorne sposobnosti i brza reakcija na signale, lakoća shvatanja i primjene mehaničkih principa i snalaženje u prostoru, numeričke sposobnosti, razvijena čula – posebno vida.

U ovoj porodici zanimanja skriveno je deset zanimanja. Upoznajmo ih!

TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

Tehničari drumskog saobraćaja učestvuju u planiranju, pripremi, organiziranju i kontroliranju voznog parka, posada motornih vozila, prevoza putnika i tereta. Izrađuju planove servisiranja i održavanja voznog parka. Učestvuju u izradi reda vožnje, cijena usluge putničkog i teretnog prevoza. Obavljaju administrativne poslove osiguravanja putnika i tereta. Provode snimanje saobraćajnih tokova. Planiraju postavljanje saobraćajne signalizacije, te o istoj vode evidencije. Učestvuju u uviđajima saobraćajnih nesreća. Mogu se zaposliti u stanicama za tehnički pregled vozila, špedicijama, auto školama, transportnim preduzećima i sl.

AVIOTEHNIČAR

Aviotehničari održavaju, popravljaju i u skladu sa propisima sa ostalim saradnicima kontroliraju ispravnost letjelica. Izvode manje popravke, održavaju i pregledaju dijelove letjelica kao što su dijelovi važni za slijetanje, krila, instrumenti, sistemi za održavanje temeprature i tlaka, sistemi za kočenje, crpke i drugi dijelovi letjelice. Između letova pregledaju točkove, gume, eventualna oštećenja. Posao pronalaze u aviokompanijama, ili tvornicama za proizvodnju dijelova letjelica.

TEHNIČAR PTT SAOBRAĆAJA

Tehničari PTT saobraćaja sudjeluju u poslovima prijema, otpreme, prispjeća i uručenja pošiljki. Vrše nadzor nad PTT manipulantima. Najčešće obavljaju poslove u fazi prijema na šalteru pošte ili nekog drugog organizacionog dijela pošte. Obrađuju sve dokumente i isprave koje prate svaku fazu u PTT sistemu. Rade u pozivnim centrima. Vrše kontrolu pošiljaka koje podliježu carinskom pregledu i deviznoj kontroli i usmjeravaju ih poštama carinjenja. Najčešće radno sredstvo ovog profila je računar ili terminalni uređaj. Tehničari PTT saobraćaja mogu raditi u poštama, telekomu, poslovnim bankama, carinskim terminalima i sl.

TEHNIČAR VODNOGSAOBRAĆAJA

Tehničari vodnog saobraćaja analiziraju i prate podatke koji su bitni za obavljanje usluga u vodnom saobraćaju. Oni rukuju i upravljaju plovilima pri određenim vrstama i režimima plovidbe. Također, vode dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremno špediterskih obaveza. Obavljaju administrativne poslove osiguravanja putnika i tereta. Tehničari vodnog saobraćaja mogu pronaći zaposlenje u lukama, lučkim terminalima i sl.

TEHNIČAR ŽELJEZNIČKOGSAOBRAĆAJA

Da li ste se nekada pitali ko vodi računa o tome da vozovi prema utvrđenom voznom redu prolaze kroz željezničke stanice? Tehničari željezničkog saobraćaja reguliraju i osiguravaju promet vozova, odnosno oni prate ulazak, prolazak i izlazak vozova na željezničkim stanicama. Oni stalno održavaju vezu sa susjednim željezničkim stanicama kako bi vozovi nesmetano prolazili i bili usklađeni sa voznim redom. Također, pomažu pri uvođenju vozova u promet, te obavještavaju ostale zaposlenike na željeznici o nastalim promjenama. Obilježavaju kola znacima, serijama, podserijama i ostalim oznakama. Vode dokumentaciju o poslovima koje obavljaju. Ponekad obavljaju poslove putničkog i robnog blagajnika.

VOZAČ MOTORNIH VOZILA

Da li je vozač kamiona zapravo vozač motornih vozila? Odgovor je-da. Sa čime sve upravljaju vozači motornih vozila? Oni upravljaju putničkim automobilima, kamionima, kamionima sa prikolicom, autobusima. Vozači motornih vozila prevoze putnike i teret. Obavljaju poslove pripreme vozila za prijevoz, provjeravaju ispravnost vozila i uređaja na vozilu. Nadziru utovar i istovar tereta, vode potrebnu dokumentaciju, a na kraju radnog vremena podnose izvještaj o vožnji. Vozači motornih vozila otklanjaju i manje kvarove na vozilima. Oni mogu raditi u privatnim i javnim preduzećima u kojima se vrši prevoz putnika i roba. Zbog potrebne koncentracije tokom vožnje, smiju voziti najviše 8h tokom dana, a nakon 5h vožnje moraju praviti prekid od pola sata.

RUKOVATELJ GRAĐEVINSKIM I PRETOVARNIM MAŠINAMA

Rukovatelji građevinskim i pretovarnim mašinama za prenos, premještaju raznovrstan materijal i robu unutar industrijskih pogona, gradilišta i skladišta, pretovaru brodova, aviona, kamiona i sl. Djele se prema mjestu rada i vrsti mašina kojima upravljaju. Ovom zanimanju srodno je zanimanje rukovatelja rudarskim mašinama i mehanizacijom. Kao što i sam naziv zanimanja kaže, osobe koje se bave ovim zanimanjem rukuju, odnosno upravljaju mašinama kao što su buldožeri, bageri, dizalice, viličari i sl. Pored osnova upravljanja mašinama, moraju poznavati osnovne propise u cestovnom saobraćaju i saobraćajnu kulturu, kao i osnove samih mašina kojima upravljaju kako bi mogli otkloniti lakše kvarove. S obzirom da je na gradilištima zaposleno mnogo osoba, ovi rukovatelji moraju pokazati posebnu opreznost pri radu kako ne bi ugrozili ljude oko sebe.

PTT MANIPULANT

Vjerovatno je svako od vas nekada primio razglednicu ili čestitku, možda paket koji vam je uručen na kućnoj adresi? PTT manipulanti obavljaju preuzimanje, sortiranje ili razvrstavanje i otpremanje knjižnih i običnih pismonosnih pošiljaka u unutrašnjem i vanjskom saobraćaju. PTT manipulanti svakodnevno preuzimaju veliki broj pošiljaka koje razvrstavaju i ubacuju u poštanske vreće koje prethodno označavaju, potom vrše otpremu poštanskih vreća o čemu vode dokumentaciju. Otpremu mogu obavljati u unutrašnjem saobraćaju (direktnim uručivanjem pošiljaka, otpremom u druga mjesta) ili otpremom u inostranstvo. U poštama primaju od korisnika obične i preporučene pošiljke, uplatnice, telegrame, pakete, te prodaju poštanske marke i vrijednosnice.

BRODOVOĐA

Brodovođe koji su zaposleni u servisnim radionicama servisiraju manje brodske motore i pripadajuću brodsku opremu. Brodovođe koji su zaposleni u brodogradilištima rade na održavanju čamaca, brodova, jahti, trajekata. Osim što servisiraju motore i opremu, oni rade i na pregledima i popravkama dijelova plovila. Brodovođe mogu raditi i na brodovima koji prevoze putnike i teret, tokom plovidbe vode računa o nesmetanom radu mašina i uređaja koje pokreću plovilo i uklanjaju manje kvarove.

MANIPULANT U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

Učenici koji se obrazuju za manipulante u željezničkom saobraćaju osposobljeni su i za obavljanje poslova manevriste. Manevrista pomiče i razmješta vagone u kompozicije po nalogu tehničara željezničkog saobraćaja. Kočničar vodi računa o kočionom sistemu, dok manipulant vrši nadzor nad utovarom i istovarom tereta i o tome vodi dokumentaciju. Manipulatni željezničkog saobraćaja rade na željezničkim stanicama.

scroll back to top

Vijesti

FacebookTwitter

Ostale Vijesti

Karijerno usmjeravanje djece

Karijerno usmjeravan…

(Sarajevo, mart 2018. godine) - JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo nastavlja sa redovnim aktivnostima u oblasti karijernog usmjeravanja. U p...

Read more
Poziv za prijave za učešće u programu „PoWEr“

Poziv za prijave za …

(21.8.2017. godine) - Fondacija 787 u periodu od septembra 2017. do februara 2018. godine održava program ekonomskog osnaživanja „PoWEr“ koji je namijenjen že...

Read more
POZIV ZA STUDENTE, DIPLOMIRANE EKONOMISTE I/ILI MLADE INŽENJERE IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE INDUSTRIJE I OSTALIH DJELATNOSTI VEZANIH ZA EKONOMSKI I RURALNI RAZVOJ

POZIV ZA STUDENTE, D…

Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD), poziva sve zainteresovane studente završnih godina, diplomirane ekonomiste i/ili mlade inženjere iz opština sjeve...

Read more
MS&WOOD nudi stipendije i posao

MS&WOOD nudi stipend…

(Sarajevo, 15.6.2017. godine) - Bosanskohercegovački proizvođač visokokvalitetnog dizajniranog namještaja MS&WOOD sa pogonima u Fojnici objavio je poziv bud...

Read more
Prijavite se na YEP/IEEE Inovacijski izazov

Prijavite se na YEP/…

(Sarajevo, 13.6.2017. godine) - Međunarodni institut inženjera elektronike i elektrotehnike (IEEE) i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švajc...

Read more
Novo od Hoću.ba

Novo od Hoću.ba

hoću.INFO 1. Odlična prilika za studente: Honorarni posao u Sparkasse banci Odlična prilika namijenjena studentima za honorar...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3

Ključne kompetencije

FacebookTwitter

Ključne kompetencije

Europska unija 2006. godine definirala je osam ključnih kompetencija koncepta cjeloživotnog učenja:

  • Komunikacija na maternjem jeziku
  • Komunikacija na stranim jezicima
  • Digitalne kompetencije...

Read more

Nekoliko stepenica

FacebookTwitter

KOJE TREBAMO PREĆI

Ključne kompetencije

Read more

Brojač posjeta: Ukupno 707366