Kontakt
Image1
Image2
Važnost karijernog usmjeravanja

FacebookTwitter

Mašinstvo i obrada metala

Mašinstvo je inženjerska disciplina koja uključuje primjenu zakona fizike za analizu, projektovanje, izradu i održavanje mehaničkih sistema. Ona zahtjeva solidno poznavanje ključnih koncepta kao što su mehanika, termodinamika, mehanika fluida, nauka o materijalima i tehnologije obrade materijala. Mašinski inženjeri i tehničari koriste ove principe u proizvodnji i analizi automobila, aviona, sistema za hlađenje i grijanje, izradu postrojenja, industrijske opreme i mašina. Krajnji cilj tj. svrha mašinstva je proizvodnja nekog upotrebljivog, korisnog predmeta (konstrukcije) koji će imati tačno određenu, praktičnu primjenu. Mašinstvo kao primjenjena znanost, bavi se dodatnim poboljšanjem, optimizacijom i unaprijeđenjem već postojećih proizvoda.

Izuzev primjenjenog, mašinstvo ima i teoretsku stranu koja se bavi proučavanjem utjecaja fizikalnih i hemijskih zakona na proizvod ili proizvodni proces, njihovom matematičkom formulacijom u obliku analitičkih ili numeričkih proračuna, te računarskim modeliranjem navedenih procesa a u svrhu optimizacije i poboljšanja proizvoda ili proizvodnog procesa.

Čelik, cink, aluminij, bakar, olovo, kositar, srebro, zlato – svaki metal ima svoja svojstva. Jedan se može lako savijati, drugi lako puca, dok su neki elastični. Obrada metala je posao koji se radi po šablonama i crtežima.Mašine, uređaji, zgrade, upotrebni predmeti – svi oni se sastoje od mnoštva pojedinačnih dijelova, koji se sastavljaju uz pomoć ručno ili mašinski izrađenih dijelova koji su napravljeni od različitih materijala. Poslovi se obavljaju u halama, radionicama, na gradilištima. Prilikom popravaka i održavanja često se dešava da pojedine dijelove treba razmontirati i ponovo stastaviti.Tipična djelovanja/poslovi su: kovanje, valjanje, tokarenje, žarenje, glodanje, kaljenje, turpijanje, bušenje, blanjanje.

Poželjni zahtjevi za većinu zanimanja u ovoj porodici su: dobro shvatanje mehaničkih odnosa i primjene fizičkih principa, dobre numeričke i sposobnosti prostornog predstavljanja, pamćenje vizuelnih detalja, koordinacija pokreta, precizni i brzi pokreti ruku, dobro razvijena postojanost i brza smjena pažnje, dobro opće zdravstveno stanje, otporna i snažna tjelesna konstitucija, razvijen dubinski vid i oštrina i razlikovanje boja.

U ovoj porodici zanimanja skriveno je trinaest zanimanja. Upoznajmo ih!

MAŠINSKI TEHNIČAR

Mašniski tehničari zajedno sa inžinjerima mašinstva, konstruiraju sklopove mašina, postrojenja, mašinske opreme, razrađuju tehnološke postupke u proizvodnji mašinskih proizvoda i kontroliraju proizvodnju istih. Mašinski tehničari bave se poslovima vezanim za projektiranje, gradnju, upotrebu i održavanje alata i mašina, oni proračunavaju i skiciraju mašinske elemente. Mašinski tehničari najčešće rade u zatvorenim prostorijama pri normalnoj temperaturi i vlažnost. Prilikom svog rada uglavnom sjede, a rjeđe obavljaju posao stojeći.

AUTOMEHANIČAR

Automehaničari popravljaju i servisiraju automobile i manje kamione. Osnovni posao automehaničara sastoji se u utvrđivanju i uklanjaju kvarova i oštećenja na vozilima. Prilikom servisiranja vozila uglavnom provjeravaju, podmazuju i prilagođavaju dijelove motora, kako bi spriječili mogući nastanak kvarova. U radu se služe ručnim alatima, električnim mjernim instrumentima, dizalicama, brtvama, brusilicama i sredstvima za čišćenje. Automehaničari rade u radionicama, koje mogu biti različito opremljene.

BRAVAR

Bravari izrađuju dijelove metalnih konstrukcija, obrađuju limove, metalne profile i cijevi te izvode razne montažne radove na građevinskim objektima. Završni proizvod bravarskog posla jesu: ograde, metalni prozori i vrata, metalni namještaj, dijelovi postrojenja. Bravari koji su zaposleni kod obrtnika ili imaju vlastitu obrtničku radnju izrađuju maloserijske metalne predmete ili dijelove sklopova. Bravarski posao se dijelom obavlja u zatvorenoj prostoriji, a dijelom na otvorenom. Posao se obavlja stojeći, uz vrlo često dizanje težih tereta, te osobe koje se žele baviti bravarskim zanimanjem trebaju imati dobru tjelesnu kondiciju. Zaposlenje pronalaze u metalskoj industriji, građevinarstvu, u ostalim industrijskim granama te u obrtničkim radionicama ali mogu otvoriti i vlastitu obrtničku radionicu.

ZAVARIVAČ

Zavarivači koriste plinski plamen ili električni luk da bi rezali metal ili povezivali metalne dijelove u jednu cjelinu, mogu vršiti i pripremu metalnih dijelova za dalju obradu. Oni spajaju metalne dijelove postupkom zagrijavanja. Često su na otvorenom prilikom rada na objektima na kojima obavljaju zavarivanje: mostovima, zgradama i drugim građevinama, te na raznim postrojenjima. Rade u tvorničkim halama, raznim radionicama, a katkad su izolirani u posebno konstruiranim varilačkim kabinama kako bi drugi radnici bili zaštićeni od iskrenja i bljeskanja. Zavarivačke poslove mogu obavljati samo zdravi radnici. Ruke im moraju biti spretne i mirne da bi varovi bili što kvalitetniji i da se prilikom rada ne bi povrijedili. Posao zavarivača je trenutno jedno od najtraženijih zanatskih zanimanja.

INSTALATER

Instalateri pripremaju i instaliraju cjevovode za vodu, plin, grijanje i slično. Instalateri grijanja, hlađenja i klimatizacije postavljaju, kontroliraju, održavaju i popravljaju toplinske uređaje za klimatizaciju. Instalateri grijanja, hlađenja i klimatizacije koriste se raznim alatima: čekićima, rezačima metala, aparatima za zavarivanje, bušilicama, nareznicama i drugim. Često rade na otvorenom ali i na skelama ili ljestvama, tako da su izloženi tjelesnim naporima, a posebno naprezanju ruku. U nekim slučajevima taj posao može raditi pojedinac, ali najčešće rade dvoje ili cijela jedna ekipa. Bliska zanimanja instalaterima su elektroinstalater, elektromehaničar.

LIMAR

Limari najčešće izrađuju i montiraju metalne konstrukcije i oplate automobila, krovne konstrukcije, metalne okove za prozore i vrata, oluke za vodu, metalno pokućstvo i drugo kao na primjer sitne predmete: posude za živežne namirnice, kantice, ukrasne predmete i dijelove različitih predmeta. Limari rade uglavnom u industrijskim halama, radionicama, a katkad i na otvorenom, ako se tu nalaze objekti na kojima treba raditi.

MONTER

Monteri moraju poznavati principe rada i dijelove alatnih i industrijskih radnih mašina, hidroenergetskih postrojenja, rudarskih, građe-vinskih i poljoprivrednih mašina, medicinske laboratorije i druge precizne opreme. Također, moraju poznavati rad termoenergetskih, hidroenergetskih i hidrotehničkih postrojenja i grijne i rashladne tehnike, kako bi obavljali njihovu monatžu i demonatžu. U pravilu planiraju, pripremaju, izvode i vrše provjeru kvaliteta obavljenog posla. Monteri najčešće rade u zatvorenim i poluzatvorenim prostorima, na novogradnjama. Često rade na skelama ili ljestvama. U nekim slučajevima posao može obaviti pojedinac ali najčešće se obavlja u timu.

MEHANIČAR

Mehaničari popravljaju razne mašine, te nadziru njihov rad ili rad njihovih dijelova, npr. dizelskih motora, elektromotora, hidrauličkih i pneumatskih prijenosnih i kočnih sistema. Njihov zadatak je da detaljno pregledaju mašinu ili neki njen uređaj i ustanove radi li sigurno i pouzdano. Pri tome se služe savremenim računarskim aparatima za ispitivanje rada mašina. Mehaničari rade po pravilu u zatvorenim prostorijama servisnih radionica. Mehaničari trebaju lako rješavati tehničke probleme i dobro razumjeti prostorne odnose.

METALOBRUSAČ

Metalobrusači proizvode, održavaju i popravljaju alate, stezne naprave i vodilice mašina za obradu metala. Metalobrusači trebaju imati široko znanje o postupcima obrade materijala kao što su: tokarenje, glodanje i brušenje. Budući da se služe raznovrsnim tipovima alata i preciznim mjernim instrumentima, moraju poznavati svojstva materijala, npr. tvrdoću i toleranciju toplote, i biti upoznati sa širokim rasponom metala i legura. Metalobrusači rade u zatvorenom prostoru.

OBRAĐIVAČ METALA REZANJEM

Obrađivači metala rezanjem trebaju imati široko znanje o postupcima obrade metala kao što je rezanje, tokarenje, glodanje i brušenje. Moraju poznavati svojstva materijala, npr. tvrdoću i toleranciju topline, i biti upoznati sa širokim rasponom metala i legura. Obrađivači metala rezanjem, rade u zatvorenom prostoru i većinom rade stojeći, a mogu podizati i srednje i teške predmete. Upotreba novih tehnologija, koje se temelje na upotrebi računara i različitih sistema mijenjaju i mijenjaće ovo zanimanje. Obrađivači metala rezanjem zapo-šljavaju se u metalskoj industriji u tvornicama ili obrtničkim radionicama.

KOVAČ

Kovači oblikuju metal zagrijan do usijanja u razne predmete različitih oblika. Od usijanog metala kovanjem se izrađuje alat, oruđe, razni predmeti, žice i sl. Kovači od jednostavnijih metalnih oblika proizvode nove složenije predmete. To su najčešće dijelovi raznih mašina i uređaja, a uz doradu, i ukrasni predmeti. Da bi se kovanjem proizveli željeni oblici, kovačima je potrebna tehničko-tehnološka dokumentacija (nacrti, skice, opisi tehnološkog postupka). Kovački poslovi se obavljaju u raznim uvjetima, ali najčešće u zatvorenom prostoru. Radi se u industrijskim halama, manjim radionicama ali i u malim kovačnicama. Budući da se obrađuju zagrijani predmeti, jer se kovati može samo dok je metal vruć, kovači su izloženi visokim temperaturama.

PRECIZNI MEHANIČAR

Precizni mehaničari popravljaju složene tehničke uređaje poput meteoroloških, medicinskih, industrijskih, optičkih i drugih preciznih instrumenata, printera, videokamera, fotoaparata ili fotokopirnih uređaja. Oni često montažom jednostavnijih dijelova preciznih uređaja sklapaju složenije, koji daljnim sastavljanjem čine preciznomehaničke proizvode. Precizni mehaničari, kao što i sam naziv zanimanja kaže, moraju biti precizni u svom radu kako bi gotov proizvod pouzdano radio. Precizni mehaničari mogu raditi u industriji, ali i u trgovinama ili specijaliziranim servisnim radionicama, gdje su u kontaktu sa klijentima/kupcima.

TEHNIČAR MEHATRONIKE VOZILA

Tehničar mehatronike vozila planira, održava, provjerava, dijagnosticira, oprema vozila i sisteme, te ih pušta u pogon. Njegova težišta su komunikaciona tehnologija putničkih vozila, namjenskih vozila, motora kao i drugih motornih vozila. Od budućeg tehničara mehatronike vozila očekuje se da posjeduje obimno znanje u oblasti servisiranja i dijagnosticiranja. Zanimanje tehničara mehatronike vozila povezuje djelovanja iz oblasti mehanike i elektronike (mehatronika). Tehničar mehatronike vozila provodi samostalno ili u timu poslove održavanja i puštanja u pogon motornih vozila i sistema. Tokom obavljanja posla, mora obratiti pažnju na zaštitu okoliša, zaštitu na radu, zaštitu zdravlja kao i osiguranje kvalitete. On skuplja informacije, provjerava ih, planira svoje radne postupke te ih dokumentira. Također, u svom poslu analizira električne, elektronske, mehaničke, pneumatske i hidrauličke sisteme, pronalazi greške i smetnje te ih otklanja. Za izradu ispitnog protokola koriste informacione i komunikacione tehnologije.

scroll back to top

Vijesti

FacebookTwitter

Ostale Vijesti

Karijerno usmjeravanje djece

Karijerno usmjeravan…

(Sarajevo, mart 2018. godine) - JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo nastavlja sa redovnim aktivnostima u oblasti karijernog usmjeravanja. U p...

Read more
Poziv za prijave za učešće u programu „PoWEr“

Poziv za prijave za …

(21.8.2017. godine) - Fondacija 787 u periodu od septembra 2017. do februara 2018. godine održava program ekonomskog osnaživanja „PoWEr“ koji je namijenjen že...

Read more
POZIV ZA STUDENTE, DIPLOMIRANE EKONOMISTE I/ILI MLADE INŽENJERE IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE INDUSTRIJE I OSTALIH DJELATNOSTI VEZANIH ZA EKONOMSKI I RURALNI RAZVOJ

POZIV ZA STUDENTE, D…

Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD), poziva sve zainteresovane studente završnih godina, diplomirane ekonomiste i/ili mlade inženjere iz opština sjeve...

Read more
MS&WOOD nudi stipendije i posao

MS&WOOD nudi stipend…

(Sarajevo, 15.6.2017. godine) - Bosanskohercegovački proizvođač visokokvalitetnog dizajniranog namještaja MS&WOOD sa pogonima u Fojnici objavio je poziv bud...

Read more
Prijavite se na YEP/IEEE Inovacijski izazov

Prijavite se na YEP/…

(Sarajevo, 13.6.2017. godine) - Međunarodni institut inženjera elektronike i elektrotehnike (IEEE) i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švajc...

Read more
Novo od Hoću.ba

Novo od Hoću.ba

hoću.INFO 1. Odlična prilika za studente: Honorarni posao u Sparkasse banci Odlična prilika namijenjena studentima za honorar...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3

Ključne kompetencije

FacebookTwitter

Ključne kompetencije

Europska unija 2006. godine definirala je osam ključnih kompetencija koncepta cjeloživotnog učenja:

  • Komunikacija na maternjem jeziku
  • Komunikacija na stranim jezicima
  • Digitalne kompetencije...

Read more

Nekoliko stepenica

FacebookTwitter

KOJE TREBAMO PREĆI

Ključne kompetencije

Read more

Brojač posjeta: Ukupno 707365