Kontakt
Image1
Image2
Važnost karijernog usmjeravanja

FacebookTwitter

Hemija

Hemija je nauka o građi, svojstvima i promjenama tvari. Često se naziva i “središnja nauka” jer se kao dio fizike bavi proučavanjem temeljnih energetskih silnica koje vežu materiju, odnosno kao dio biologije se bavi proučavanjem molekulskih sustava koji tvore složene organizme. Hemičari zbog različitosti tvari često proučavaju načine na koji atomi međudjeluju pri oblikovanju molekula i kako molekule stvaraju veće spojeve, pa se bave mikroskopskim i makroskopskim pojavama.

Tipična djelovanja/poslovi su u zanimanjima koje vezujemo za hemiju i nemetale su: izrada otopina, žarenje, filtriranje, usisavanje, izluživanje, oksidrianje, neutraliziranje. Određeni pokusi mogući su samo uz pomoć destiliranja, ekstrahiranja, centrifugiranja ili mikroskopiranja, kako bi se moglo pratiti na koji način pojedine osnovne supstance/sastojci ponašaju u određenim okolnostima. Za obradu materijala se posebice određuju tačke topljenja, paljenja i ledenja.

Poželjni zahtjevi za većinu zanimanja u ovoj porodici su: razvijene sposobnosti shvatanja prostornih i mehaničkih odnosa, dobra koordinacija ruku i precizni pokreti prstiju, pamćenje vizuelnih detalja, numeričke sposobnosti, smisao za oblikovanje, dobra i otporna konstitucija, razvijeno čulo vida, sluha, mirisa i dodira, dobar kapacitet pluća.

U ovoj porodici zanimanja skriveno je tri zanimanja. Upoznajmo ih!ž

HEMIJSKI TEHNIČAR

Hemijski tehničari obavljaju poslove u istraživanju na području hemijskog inžinjerstva, oni: uzimaju uzorke materijala za laboratorijsku kontrolu, te utvrđuju njihova hemijska, mikrobiološka i biološka svojstva; provode različite laboratorijske postupke kako bi utvrdili strukturu i kvalitet materijala, te njihovu optimalnu primjenu; pišu recepture za analize i pripremaju rastvore svih koncentracija. Ukoliko rade sa laborantima, hemijski tehničari organiziraju, vode i nadziru proizvodnju. Također, hemijski tehničari vode evidenciju o utrošenim hemikalijama i stanju laboratorijske opreme, te pripremaju narudžbe potrebnog materijala. Hemijski tehničari mogu pronaći zaposlenje u preradi i proizvodnji prehrambenih proizvoda, lijekova, poljoprivrednih hemikalija, kozmetičkih proizvoda i sl.

PIROTEHNIČAR

Pirotehničari obavljaju opsluživanje reaktora; vode tehnološki proces: doziranje sirovina, livenje, presovanje, homogenizaciju, sušenje i sl.; mjere fizičke parametre (temeperaturu, pritisak, masu, protok i sl.); uzimaju uzorke i obavljaju laboratorijske analize uzoraka; vrše montažu bojevih sredstava (pogonskih punjenja, inicijalnih elemenata i projektila); obavaljaju završnu kontrolu, pakiranje, označavanje i skladištenje bojevih sredstava. Pirotehničari se zapošljavaju u industriji proizvodnje municije. Zbog prisustva opasnih eksplozivnih supstanci rade u strogo kontroliranim uslovima.

HEMIJSKI OPERATER

Interesuje te na koji način nastaju sirovine za proizvodnju lijekova, ili npr. lak za drvo? Hemijski operateri učestvuju u procesu proizvodnje ovakvih proizvoda. Njihov posao je da unose hemijske supstance u tehnološki sistem, te prate, nadgledaju i koriguju hemijske reakcije i procese u određenim dijelovima sistema. Također, potrebne hemikalije dopremaju u laboratorij, vrše njihovo vaganje i mjerenje, pripremaju otopine i reagense. Obavljaju regulaciju tehnoloških parametara proizvodnje (temeperatura, pritisak, trajanje procesa i sl.). Uzimaju uzorke za kontrolu procesa, pakuju i označavaju uzorke.Vode evidencije o toku procesa .

Grafika (grči grafein = pisati, urezivati) je grana likovne umjetnosti, ujedno općeniti naziv za postupak i rezultat korištenja neke od grafičkih tehnika pri izradi umjetničkog djela; umnožavanje crteža putem matrice.

Tipična djelovanja/poslovi su u zanimanjima koje vezujemo za hemiju i nemetale su: izrada otopina, žarenje, filtriranje, usisavanje, izluživanje, oksidrianje, neutraliziranje. Određeni pokusi mogući su samo uz pomoć destiliranja, ekstrahiranja, centrifugiranja ili mikroskopiranja, kako bi se moglo pratiti na koji način pojedine osnovne supstance/sastojci ponašaju u određenim okolnostima. Za obradu materijala se posebice određuju tačke topljenja, paljenja i ledenja.
Poželjni zahtjevi za većinu zanimanja u ovoj porodici su: razvijene sposobnosti shvatanja prostornih i mehaničkih odnosa, dobra koordinacija ruku i precizni pokreti prstiju, pamćenje vizuelnih detalja, numeričke sposobnosti, smisao za oblikovanje, dobra i otporna konstitucija, razvijeno čulo vida, sluha, mirisa i dodira, dobar kapacitet pluća.

U ovoj porodici zanimanja skrivena su dva zanimanja. Upoznajmo ih!

TEHNIČAR U INDUSTRIJI NEMETALA

Tehničari u industriji nemetala rade na preradi azbesta, kreča, gipsa, zeolita, cementa, keramičkih i vatrostalnih materijala i slično. Ovi tehničari moraju poznavati cijeli proces u industriji prerade nemetala. Na početku preuzimanja smjene provjeravaju stanje mašina, opreme i pribora. Nakon toga, obavljaju laboratorijsku kontrolu kvaliteta sirovina, te pripremaju otopine i smjese koje puštaju u sistem (različite mašine za preradu sirovina) u tačno određenom trenutku i u određenoj mjeri, kako bi se hemijska reakcija dogodila u potrebnom vremenu. Tehničari u industriji nemetala mogu raditi u proizodnji i preradi hemikalija i nemetala, proizvodnji i preradi papira, kože i krzna i sl.

GRAFIČKI TEHNIČAR

Grafički tehničari rade na poslovima: pripreme materijala za štampanje; obavljaju proračun smještaja teksta i slika u konačnom grafičkom proizvodu; izračunavaju utrošak materijala; organiziraju i nadgledaju proizvodni proces; osmišljavaju, izrađuju i oblikuju web stranice i druge oblike multimedijskih sadržaja. Učenici se u prvi razred upisuju u stručno zvanje grafički tehničar. Cjelokupno četverogodišnje obrazovanje je isto za sve učenike sa razlikom u opredjeljenju za izborni predmet u trećem razredu. Izborni predmet određuje užu specijalnost u stručnom zvanju grafičkog tehničara: priprema štampe, web dizajn, medijske tehnologije, osnovi fotografije, tržišne komunikacije, grafičke tehnike. Grafički tehničari mogu se zaposliti u grafičkoj industriji, novinarsko-izdavačkoj djelatnosti, grafičkim radionicama i sl.

scroll back to top

Vijesti

FacebookTwitter

Ostale Vijesti

Karijerno usmjeravanje djece

Karijerno usmjeravan…

(Sarajevo, mart 2018. godine) - JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo nastavlja sa redovnim aktivnostima u oblasti karijernog usmjeravanja. U p...

Read more
Poziv za prijave za učešće u programu „PoWEr“

Poziv za prijave za …

(21.8.2017. godine) - Fondacija 787 u periodu od septembra 2017. do februara 2018. godine održava program ekonomskog osnaživanja „PoWEr“ koji je namijenjen že...

Read more
POZIV ZA STUDENTE, DIPLOMIRANE EKONOMISTE I/ILI MLADE INŽENJERE IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE INDUSTRIJE I OSTALIH DJELATNOSTI VEZANIH ZA EKONOMSKI I RURALNI RAZVOJ

POZIV ZA STUDENTE, D…

Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD), poziva sve zainteresovane studente završnih godina, diplomirane ekonomiste i/ili mlade inženjere iz opština sjeve...

Read more
MS&WOOD nudi stipendije i posao

MS&WOOD nudi stipend…

(Sarajevo, 15.6.2017. godine) - Bosanskohercegovački proizvođač visokokvalitetnog dizajniranog namještaja MS&WOOD sa pogonima u Fojnici objavio je poziv bud...

Read more
Prijavite se na YEP/IEEE Inovacijski izazov

Prijavite se na YEP/…

(Sarajevo, 13.6.2017. godine) - Međunarodni institut inženjera elektronike i elektrotehnike (IEEE) i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švajc...

Read more
Novo od Hoću.ba

Novo od Hoću.ba

hoću.INFO 1. Odlična prilika za studente: Honorarni posao u Sparkasse banci Odlična prilika namijenjena studentima za honorar...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3

Ključne kompetencije

FacebookTwitter

Ključne kompetencije

Europska unija 2006. godine definirala je osam ključnih kompetencija koncepta cjeloživotnog učenja:

  • Komunikacija na maternjem jeziku
  • Komunikacija na stranim jezicima
  • Digitalne kompetencije...

Read more

Nekoliko stepenica

FacebookTwitter

KOJE TREBAMO PREĆI

Ključne kompetencije

Read more

Brojač posjeta: Ukupno 707363