Kontakt
Image1
Image2
Važnost karijernog usmjeravanja

FacebookTwitter

Geologija, rudarstvo i metalurgija

Geologija je znanost koja se bavi proučavanjem Zemlje. Pokušava objasniti kako je Zemljaformirana i kako se mijenja. Znanstvenici koji se time bave zovu se geolozi i proučavaju tlo,stijene, planine, rijeke, oceane i druge dijelove Zemlje. Također, geologija može obuhvatit i izučavanje građe drugih planeta, pa se naziv može proširiti na pojam planetarne geologije.

Metalurgija predstavlja znanost, odnosno granu inženjeringa, koja se bavi proizvodnjom metalnih legura. Obuhvata i rafinaciju, proizvodnju legura, uobličavanje, oplemenivanje, kao i proučavanje strukture, sastava i osobina metala. Po vrsti metala koji se proizvode,metalurgija se dijeli na crnu (dobijanje željeza i čelika) i metalurgiju obojenih metala (dobijanje svih ostalih metala).

Rudarstvo je veoma stara industrijska grana koja se bavi procesom iskopavanja rude i njenom pripremom za iskorištavanje u raznim oblastima industrije ili za neposredno korištenje u svakodnevnom životu. Ruda se kopa u rudnicima, a prerađuje se u industrijskim postrojenjima.

Tipična djelovanja/poslovi su: upravljanje mašinama, transportnim sistemima, uređajima za iskop, uzimanje uzoraka radi provjere kvalitete, vođenje dokumentacije, sortiranje i klasificiranje materijala, održavanje mašina, postrojenja i uređaja. Poželjni zahtjevi za većinu zanimanja u ovoj porodici su: dobro shvatanje mehaničkih odnosa, razvijena sposobnost prostornog predstavljanja, pamćenje vizuelnih detalja, razvijena spretnost i koordinacija pokreta ruku, postojana pažnja, snažna i otporna konstitucija, sposobnost za rad ispod zemlje, zdravi i otporni disajni organi, krvni sudovii srce, razvijena sva čula. U ovoj porodici zanimanja skriveno je deset zanimanja. Upoznajmo ih!

RUDARSKI TEHNIČAR

Rudarski tehničari pomažu inžinjerima prilikom projektiranja rudnika, eksploatacije i prerade mineralnih sirovina. Oni mjere, snimaju, prikupljaju, dokumentiraju i obrađuju podatke potrebne za izradu projekata za radove u rudarstvu. Pomažu inžinjerima pri planiranju, pripremi i kontroli procesa na radilištima površinske i podzemne eksploatacije mineralnih sirovina. Organiziraju prijem, transport, skladištenje i izdavanje materijala i sredstava za rad. Rudarski tehničari mogu raditiu projektnim biroima, na površinskim kopovima (kamenolomi, šljunčare, pješčare) i u rudnicima. Uslovi u kojima rade, zavise od radnog mjesta. Ukoliko rade na kopovima izloženi su različitim vremenskim uvjetima.

METALURŠKI TEHNIČAR

Metalurški tehničari u saradnji sa inžinjerima metalurgije, učestvuju u pripremi tehničke i druge dokumentacije potrebne za proces dobijanja metalnih legura. Pripremaju i organiziraju pojedine faze proizvodnje i obrade željeza, čelika, obojenih metala i legura metala. Metalurški tehničari obavljaju laboratorijska ispitivanja mineralnih sirovina. Koriste metode livenja, termičke obrade, izrade kalupa i jezgara potrebne za preradu metala. Asistiraju u organiziranjui nadziranju rada ostalih saradnika na poslovima dobijanja i prerade metala, kao i pri prijemu i skladištenju materijala i sredstava za rad. Metalurški tehničari rade u željezarama, ljevaonicama, samostalnim zanatskim radionicama za obradu metala, gdje su izloženi buci, prašini i visokim temperaturama. U toku rada nose zaštitnu opremu. Dio posla obavljaju u kancelarijama, pripremajući projektnu dokumentaciju.

GEOLOŠKI TEHNIČAR

Ispitivanje i proučavanje tla, stijena, planina, rijeka, okeana i drugih dijelova Zemlje (na grčkom jeziku Gea = Zemlja) posao je kojim se bave stručnjaci iz naučne oblasti geologija. Geološki tehničari u saradnji sa geolozima učestvuju u izradi tehničke i operativne dokumentacije potrebne za organizaciju geološko istraživačkih radova. Samostalno prikupljaju uzorke (voda, stijene, rude, fosili) potrebne za istraživanja; bilježe podatke o geografskom položaju pronađenih uzoraka koristeći tehnike jamskog i geološkog kartiranja; obavljaju laboratorijske obrade, opise i izrade dijagrama prikupljenih uzoraka. Geološki tehničari prate tok naftnih bušenja i iskopovanja tla. Geološki tehničari mogu pronaći zaposlenje na naftnim bušotinama, u rudnicima, geološkim institutima, firmama kojima je potrebno mjerenje i istraživanje tla.

RUDAR

Rudari rade na iskopavanju, utovaranju i odvozu uglja, drugih ruda i čvrstih minerala. Oni pripremaju pristup otkopnom sloju, tako što izrađuju jamske prostorije koje omogućavaju pristup za daljnji rad u podzemnim iskopima. Rudari izrađuju ventilacijske puteve za provjetravanje, rukuju strojevima i postrojenjima za provjetravanje i odvodnjavanje. Rudari – mineri, pregledaju ispravnost bušotina, postavljaju i aktiviraju eksplozivna sredstva. Rudari rade na površinskim i podzemnim kopovima. Radeći u podzemnim kopovima, često se liftovima kroz rudarska okna spuštaju duboko ispod zemlje gdje rade uz pomoć vještačkog svjetla ili u polutami.

RUKOVALAC RUDARSKOM MEHANIZACIJOM

Za razliku od prvih rudnika u kojima je isključivo korištena fizička snaga ljudi, u današnje vrijeme kada je došlo do osavremenjivanja procesa u rudniku, za veliki broj poslova koristi se rudarska mehanizacija. Rudarsku mehanizaciju čine hidraulični i klasični bageri, damperi i sl. Rukovaoci rudarskom mehanizacijom dopremaju mehanizaciju, montiraju strojeve, postavljaju pragove jamske pruge. Rukuju dizalicama kojima se ruda vadi na površinu zemlje. Obavljaju utovar i odvoz rude. Otklanjaju manje složene kvarove na rudarskim strojevima.

VALJAONIČAR

Da li ste nekada razmišljali na koji način nastaju npr. bakarne tankozidne cijevi koje se koriste za izradu grijača, hladnjaka, klima uređaja i sl. Ovi i slični proizvodi od metala nastaju u valjaonicama, a dobivaju se termoobradom metala. Valjaoničari rukuju pećima za zagrijavanje željeza prije daljnje obrade (kovanja, mašinskog presovanja). Također, rukuju sa valjaoničkim postrojenjima za oblikovanje u kalupu vrućeg i hladnog čelika u ploče, limove i sl. Proizvodi koji izlaze iz valjaonica imaju širok spektar primjene u građevinarstvu (za pokrivke, oblaganje fasada, izradu oluka, solarnih kolektora, itd.), u elektrotehnici, automobilskoj industriji i industriji uopće. Valjoničari rade u željezarama, industrijama za obradu i preradu metala, manjim privatnim radionicama koje izrađuju predmete od metala.

METALURG

Metalurzi na osnovu skica, tehničkih crteža ili uzoraka biraju kalupe, potreban alat i mašine za dalju obradu metala. Postupkom topljenja metala proizvode odlivke metala, polufinalne proizvode u metalnoj industriji. Vladaju tehnologijama livenja, valjanja, obrade i termičke obrade metala. Zbog manipulacije rastopljenim metalom koji se zagrijava i do preko hiljadu stepeni celzijusovih, te zbog visokih peći koje se nalaze u željezarama, metalurzi su u svom radu izloženi vrlo visokim temperaturama. Neophodno je da budu dobrog zdravstvenog stanja, jer su tokom rada često u prisilnom položaju, a kako manipuliraju i većim predmetima, dolazi i do većeg tjelesnog naprezanja.

MEHANIČAR RUDARSKIH POSTROJENJA / mašina

Mehaničari rudarskih postrojenja instaliraju mašine i postrojenja kojima se radi u rudnicima (bageri, bušilice, i sl.), sudjeluju u njihovom probnom radu, servisiraju i redovno održavaju mašine i postrojenja. Oni također, svakodnevno vode računa o čistoći strojeva i mašina, stanju ulja, goriva, vode u postrojenjima. Ukoliko uoče kvarove na postrojenjima, mehaničari prijavljuju kvarove i učestvuju u planiranju nabavke rezervnih dijelova potrebnih za bezbjedan rad postrojenja u rudnicima.

GEOBUŠAČ

Da li ste znali da se bušenje bunara (hidromehanika) izvodi sa bušaćim čekićem do dubine 250 m, što ovisio tlu koje se buši? Geobušači sudjeluju u poslovima pripreme terena za izvođenje geodetskih bušotina. Oni postavljaju postrojenja i uređaje za bušenje zemljišta (injektori, monocrpke, mješalice i sl.), te buše zemljište kako bi došli do izvora nafte, plina.Također, osposobljeni su za uzimanje uzoraka iz zemljine kore, te obavljaju demonatažu postrojenja i uređaja.

OPLEMENJIVAČ MINERALNIH SIROVINA

Oplemenjivači mineralnih sirovina obogaćuju i prerađuju mineralne sirovine fizikalnim, fizikalnohemijskim ili hemijskim postupcima radi odvajanja korisnih od nekorisnih sastojaka (minerala) s ciljem dobivanja proizvoda za dalju preradu ili za prodaju.Oni posjeduju osnovna znanja o mineralnim sirovinama i njihovim osobinama, klasifikacijama, kao i o ekonomskom i praktičnom značaju ležišta mineralnih sirovina. Osposobljeni su za rad naosnovnim i pomoćnim mašinama i postrojenjima, obavljaju klasiranje, doziranje, prečišćavanje tehnoloških voda, obogaćivanje mineralnih sirovina, te njihovo otpremanje. U toku rada na postrojenjima, kontroliraju pritisak, temperaturu, protok i nivo pojedinih sirovina u posudama.

scroll back to top

Vijesti

FacebookTwitter

Ostale Vijesti

Karijerno usmjeravanje djece

Karijerno usmjeravan…

(Sarajevo, mart 2018. godine) - JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo nastavlja sa redovnim aktivnostima u oblasti karijernog usmjeravanja. U p...

Read more
Poziv za prijave za učešće u programu „PoWEr“

Poziv za prijave za …

(21.8.2017. godine) - Fondacija 787 u periodu od septembra 2017. do februara 2018. godine održava program ekonomskog osnaživanja „PoWEr“ koji je namijenjen že...

Read more
POZIV ZA STUDENTE, DIPLOMIRANE EKONOMISTE I/ILI MLADE INŽENJERE IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE INDUSTRIJE I OSTALIH DJELATNOSTI VEZANIH ZA EKONOMSKI I RURALNI RAZVOJ

POZIV ZA STUDENTE, D…

Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD), poziva sve zainteresovane studente završnih godina, diplomirane ekonomiste i/ili mlade inženjere iz opština sjeve...

Read more
MS&WOOD nudi stipendije i posao

MS&WOOD nudi stipend…

(Sarajevo, 15.6.2017. godine) - Bosanskohercegovački proizvođač visokokvalitetnog dizajniranog namještaja MS&WOOD sa pogonima u Fojnici objavio je poziv bud...

Read more
Prijavite se na YEP/IEEE Inovacijski izazov

Prijavite se na YEP/…

(Sarajevo, 13.6.2017. godine) - Međunarodni institut inženjera elektronike i elektrotehnike (IEEE) i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švajc...

Read more
Novo od Hoću.ba

Novo od Hoću.ba

hoću.INFO 1. Odlična prilika za studente: Honorarni posao u Sparkasse banci Odlična prilika namijenjena studentima za honorar...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3

Ključne kompetencije

FacebookTwitter

Ključne kompetencije

Europska unija 2006. godine definirala je osam ključnih kompetencija koncepta cjeloživotnog učenja:

  • Komunikacija na maternjem jeziku
  • Komunikacija na stranim jezicima
  • Digitalne kompetencije...

Read more

Nekoliko stepenica

FacebookTwitter

KOJE TREBAMO PREĆI

Ključne kompetencije

Read more

Brojač posjeta: Ukupno 707372