Kontakt
Image1
Image2
Važnost karijernog usmjeravanja

FacebookTwitter

Politike karijerne orijentacije

Praksa u zadnjih 20 godina, je pokazala da budući razvoj karijerne orijentacije ne može biti uspješan ako nije čvrsto integriran u politike obrazovanja, zapošljavanja i druge relevantne politike. Navedeno posebno važi u ekonomskim krizama, koje imaju utjecaj na sve javno finansirane djelatnosti.

Cjeloživotna karijerna orijentacija pomaže donositeljima političkih odluka u Evropi da postignu mnogobrojne zajedničke ciljeve, kao što su:

Učinkovito ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje: povećanje udjela sudjelovanja u obrazovnim procesima i uspješnog završavanja obrazovnih procesa putem usklađivanja individualnih interesa i sposobnosti s mogućnostima učenja;

Učinkovitost tržišta rada: poboljšanje učinkovitosti rada i motivacije, stope zadržavanja posla, smanjenje vremena traženja posla i vremena nezaposlenosti kroz poboljšano usklađivanje osobnih kompetencija i interesa s poslom i mogućnostima za daljnji profesionalni razvoj putem podizanja svijesti o trenutnim i budućim mogućnostima učenja i zapošljavanja, te kroz zemljopisnu i poslovnu pokretljivost.

Cjeloživotno učenje: olakšavanje osobnog razvoja i zapošljivosti svih građana putem stalnog uključivanja u obrazovanje i osposobljavanje pritom pomažući građanima da pronađu put kroz sve različitije ali povezane puteve učenja, prepoznati vještine koje se mogu prenositi te priznati njihovo neformalno i informalno stečeno znanje.

Socijalna uključenost: pomagati obrazovnu, društvenu i privrednu integraciju i reintegraciju svih građana i grupa uključujući građane trećih zemalja, osobito onih koji imaju poteškoća u pristupu i razumijevanju informacija o učenju i poslu što vodi društvenoj uključenosti, aktivnom građanstvu i smanjenju dugoročne nezaposlenosti i ciklusa siromaštva.

Društvena jednakost: pomoći građanima da prevladaju spolne, etničke i dobne prepreka, prepreke uzrokovanih poteškoćama u razvoju, društvenim statusom, te institucionalne prepreke učenju i radu.

Privredni razvoj: podržavati povećanje udjela zaposlenih i poduprijeti razvoj radne snage za uspješnu privredu i društvo temeljeno na znanju.

Vijeće Ministara EU, u maju 2004.godine usvojilo je Razoluciju o cjeloživotnoj karijernoj orijentaciji (više na:  http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/resolution2004_en.pdf ), čime su se države članice obavezale da će sistematski razvijati karijernu orijentaciju u skladu sa prihvaćenim usmjerenjima.

U vrijeme francuskog predsjedavanja EU, 2008. godine usvojena je druga rezolucija -  Rezolucija o boljoj integriranosti cjeloživotne karijerne orijentacije u strategije cjeloživotnog učenja, koja opredjeljuje 4 područja karijerne orijentacije, koja su se pokazala kao najkritičnija:

  • podsticanje sticanja vještina vođenja karijere u svim životnim dobima;
  • poboljšanje dostupnosti djelatnosti karijerne orijentacije za sve građane;
  • razvijanje kvalitete pružanja usluga u karijernoj orijentaciji;
  • podsticanje sudjelovanja i koordinacije između različitih aktera na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Tekst rezolucije možete pogledati na web stranici http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/104236.pdf

Tokom 2007. godine članice Evropske Unije osnovale su Evropsku mrežu politika cjeloživotnog usmjeravanja / vođenja (engl. European lifelong guidance policy network – skr. ELGPN) s ciljem pomoći Evropskoj Uniji (EU), državama članicama ( i zemljama okruženja koje mogu učestvovati u Programu cjeloživotnog učenja EU), kao i Evropskoj komisiji, u razvoju saradnje u području cjeloživotnog usmjeravanja / vođenja u sektoru obrazovanja i zapošljavanja. Svrha ove mreže je promoviranje i uspostavljanje saradnje među zemljama članicama, kako bi se implementirali prioriteti identificirani u Rezolucijama cjeloživotnog usmjeravanja / vođenja (2004; 2008). Članstvo u ELGPN otvoreno je za sve zemlje koje ispunjavaju uslove za pomoć u okviru Programa za cjeloživotno učenje EU u periodu od 2007. do 2013. godine. Od zemalja iz okruženja punopravne članice ELGPN su Republika Slovenija i Republika Hrvatska. Bosna i Hercegovina nije članica ELGPN. Više informacija možete pronaći na web stranici ELGPN: http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn

scroll back to top

Vijesti

FacebookTwitter

Ostale Vijesti

Karijerno usmjeravanje djece

Karijerno usmjeravan…

(Sarajevo, mart 2018. godine) - JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo nastavlja sa redovnim aktivnostima u oblasti karijernog usmjeravanja. U p...

Read more
Poziv za prijave za učešće u programu „PoWEr“

Poziv za prijave za …

(21.8.2017. godine) - Fondacija 787 u periodu od septembra 2017. do februara 2018. godine održava program ekonomskog osnaživanja „PoWEr“ koji je namijenjen že...

Read more
POZIV ZA STUDENTE, DIPLOMIRANE EKONOMISTE I/ILI MLADE INŽENJERE IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE INDUSTRIJE I OSTALIH DJELATNOSTI VEZANIH ZA EKONOMSKI I RURALNI RAZVOJ

POZIV ZA STUDENTE, D…

Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD), poziva sve zainteresovane studente završnih godina, diplomirane ekonomiste i/ili mlade inženjere iz opština sjeve...

Read more
MS&WOOD nudi stipendije i posao

MS&WOOD nudi stipend…

(Sarajevo, 15.6.2017. godine) - Bosanskohercegovački proizvođač visokokvalitetnog dizajniranog namještaja MS&WOOD sa pogonima u Fojnici objavio je poziv bud...

Read more
Prijavite se na YEP/IEEE Inovacijski izazov

Prijavite se na YEP/…

(Sarajevo, 13.6.2017. godine) - Međunarodni institut inženjera elektronike i elektrotehnike (IEEE) i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švajc...

Read more
Novo od Hoću.ba

Novo od Hoću.ba

hoću.INFO 1. Odlična prilika za studente: Honorarni posao u Sparkasse banci Odlična prilika namijenjena studentima za honorar...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3

Ključne kompetencije

FacebookTwitter

Ključne kompetencije

Europska unija 2006. godine definirala je osam ključnih kompetencija koncepta cjeloživotnog učenja:

  • Komunikacija na maternjem jeziku
  • Komunikacija na stranim jezicima
  • Digitalne kompetencije...

Read more

Nekoliko stepenica

FacebookTwitter

KOJE TREBAMO PREĆI

Ključne kompetencije

Read more

Brojač posjeta: Ukupno 670526