Kontakt
Image1
Image2
Važnost karijernog usmjeravanja

FacebookTwitter

Konkurs Općine Ilidža za stipendiranje učenika i studenata (otvoren do 2.11.2013.)

Sarajevo, 24.10.2013. godine

K O N K U R S
za stipendiranje talentovanih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/ akademskoj 2013/2014. godini


Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje u školskoj/akademskoj 2013/2014. godini i dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće kriterije i to:

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
 2. da imaju prebivalište na području općine Ilidža;
 3. da su redovni učenici javnih ustanova srednjih škola Kantona Sarajevo i redovni studenti  visokoškolskih ustanova (fakulteti/akademije) članica Univerziteta u Sarajevu;
 4. da su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini (2012/2013) imali slijedeći uspjeh u školi,odnosno fakultetu i to:
  1. učenici prvih razreda srednjih škola koji su od trećeg do devetog razreda osnovne škole imali prosječnu ocjenu 5,0 i ocjenu iz vladanja primjerno,
  2. učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola  koji su u prethodnom razredu ostvarili prosječnu ocjenu 5,0 i ocjenu vladanja primjerno,
  3. redovni studenti prve godine studija koji su u završnom razredu srednje škole imali prosječnu ocjenu 5,0 i ocjenu iz vladanja primjerno, te da nisu obnavljali godinu,
  4. redovni studenti tehničkih fakulteta (arhitektonski, građevinski, elektrotehnički,  mašinski, fakultet za saobraćaj i komunikacije), medicinskog fakulteta i srodnih fakulteta (stomatološki, farmaceutski, veterinarski i fakultet zdravstvenih studija) sa prosjekom ocjena iz prethodne godine studija najmanje 7,5 i redovni studenti ostalih fakulteta sa prosjekom ocjena najmanje 8,0, koji nisu obnovili godinu,
 5. da nisu ostvarili pravo na stipendiju u školskoj/akademskoj 2013/2014. godini po osnovu uspjeha u učenju od javnog sektora (općine, grad, kanton, FBiH, BiH i fondovi)..

Apsolventi nemaju pravo na stipendiranje.

Stipendija se dodjeljuje za školsku/akademsku 2013/2014. godinu i isplaćivat će se 10 mjeseci.

Uz ispunjenu prijavu na Konkurs (obrazac prijave može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilidža ili na www.opcinailidza.ba ) kandidati trebaju dostaviti slijedeće:

 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH ili kopiju lične karte (CIPS),
 2. Prijavu mjesta prebivališta (CIPS),
 3. Potvrdu o upisu u školsku/akademsku 2013/2014. godinu kao redovan učenik - student,
 4. a) Dokaz o uspjehu sa prosjekom ocjena od trećeg do devetog razreda osnovne škole
  za učenike prvog razreda srednje škole,
  b) dokaz o uspjehu sa prosjekom ocjena u školskoj 2012/2013. godini
  za učenike drugog, trećeg, četvrtog razreda srednje škole i studente prve godine studija,
  c ) uvjerenje o prosjeku ocjena u akademskoj 2012/2013. godini
  za studente druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija.

Sva dokumenta koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti orginali ili ovjerene fotokopije, te ne smiju biti starije od 6 mjeseci. Dokumenta dostavljena uz prijavu na Konkurs se ne vraćaju. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Konkursa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti u Cenar za pružanje usluga građanima  Općine Ilidža ili putem pošte na adresu Općina Ilidža, ul. Butmirska cesta 12. 71210 Ilidža.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.  Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje Općine Ilidža, ul. Butmirska cesta 12 (telefon 775-722, 775-720, 775-718 i  775-717).

scroll back to top

Da li ste koristili usluge javnih službi za zapošljavanje?

Da, učestvovao/la sam u jednom od programa - 10.5%
Da, koristio/la sam usluge CISO ili job kluba - 15.6%
Da, pratim i primam oglase sa web portala Zavoda - 9.8%
Da, učestvovao/la sam na radionicama grupnog informisanja - 2.5%
Ne - 61.6%

Vijesti

FacebookTwitter

Ostale Vijesti

Karijerno usmjeravanje djece

Karijerno usmjeravan…

(Sarajevo, mart 2018. godine) - JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo nastavlja sa redovnim aktivnostima u oblasti karijernog usmjeravanja. U p...

Read more
Poziv za prijave za učešće u programu „PoWEr“

Poziv za prijave za …

(21.8.2017. godine) - Fondacija 787 u periodu od septembra 2017. do februara 2018. godine održava program ekonomskog osnaživanja „PoWEr“ koji je namijenjen že...

Read more
POZIV ZA STUDENTE, DIPLOMIRANE EKONOMISTE I/ILI MLADE INŽENJERE IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE INDUSTRIJE I OSTALIH DJELATNOSTI VEZANIH ZA EKONOMSKI I RURALNI RAZVOJ

POZIV ZA STUDENTE, D…

Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD), poziva sve zainteresovane studente završnih godina, diplomirane ekonomiste i/ili mlade inženjere iz opština sjeve...

Read more
MS&WOOD nudi stipendije i posao

MS&WOOD nudi stipend…

(Sarajevo, 15.6.2017. godine) - Bosanskohercegovački proizvođač visokokvalitetnog dizajniranog namještaja MS&WOOD sa pogonima u Fojnici objavio je poziv bud...

Read more
Prijavite se na YEP/IEEE Inovacijski izazov

Prijavite se na YEP/…

(Sarajevo, 13.6.2017. godine) - Međunarodni institut inženjera elektronike i elektrotehnike (IEEE) i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švajc...

Read more
Novo od Hoću.ba

Novo od Hoću.ba

hoću.INFO 1. Odlična prilika za studente: Honorarni posao u Sparkasse banci Odlična prilika namijenjena studentima za honorar...

Read more
 • 1
 • 2
 • 3

Ključne kompetencije

FacebookTwitter

Ključne kompetencije

Europska unija 2006. godine definirala je osam ključnih kompetencija koncepta cjeloživotnog učenja:

 • Komunikacija na maternjem jeziku
 • Komunikacija na stranim jezicima
 • Digitalne kompetencije...

Read more

Nekoliko stepenica

FacebookTwitter

KOJE TREBAMO PREĆI

Ključne kompetencije

Read more

Brojač posjeta: Ukupno 700727