Kontakt
Image1
Image2
Važnost karijernog usmjeravanja

FacebookTwitter

Pružaoci usluga FBiH

 

 

 

 

KANTON

GRAD

NAZIV SUBJEKTA

VRSTA OBUKE

KONTAKT

Kanton Sarajevo

Sarajevo

Altera Lingua-Follow Me

Kursevi stranih jezika (engleski
njemačkifrancuski

talijanski, španski)

Alekse Šantića 8

Tel/Fax: +387 33 217 211

JLIB_HTML_CLOAKING

www.followme.ba

Sarajevo

Asocijacija ECDL informatičara u Bosni i Hercegovini

Obuka iz oblasti informatike

Branislava Đurđeva 10

Tel: +387 33 233 831

Fax: +387 33 233 831

www.ecdl.ba

Sarajevo

Algebra edukacija

Specijalistički kursevi iz informatike

Franca Lehara bb, Sarajevo

Tel:+387 33 260 680

Atik Mahala 9, Tuzla

Tel:+387 35 364 364

Sarajevo

British Council

Kursevi engleskog jezika

Lubljanska 9
Tel: +387 33 250 220

+387 33 204 711

JLIB_HTML_CLOAKING

www.britishcouncil.org/bih

Sarajevo

Centar za učenje stranih jezika “Inside”

Kursevi stranih jezika

Mala Aleja 14, Ilidža

Tel: +387 33 639 683

Sarajevo

Centar za poslovnu edukaciju

Kursevi engleskog i

njemačkog jezika

Poslovno-informatičko osposobljavanje

Muhameda Kantardžića 3/3

(zgrada Svjetlost)
Tel: +387 33 260 505
Fax: +387 33 260 506
JLIB_HTML_CLOAKING

www.cpe.ba

Sarajevo

Centar za učenje “Keiko”

Kursevi za rad na kompjuterima

Radnička bb

Tel: +387 33 810 176

Fax: +387 33 712 735

JLIB_HTML_CLOAKING

www.talenat.com

Sarajevo

Centar za strane jezike “Kajalingua”

Kursevi engleskog jezika

Bakarevića br.1
Tel: +387 61 144 866
Fax: +387 33 233 030

Sarajevo

ECOS - Institut za edukaciju Vanjskotrgovinske komore BiH

Informatička ECDL obuka

Branislava Đurđeva 10

Tel: +387 33 566 222

Fax: +387 33 566 205

Sarajevo

Education center

Ferhadija 21/1

Tel: +387 33 534 116

Fax: +387 33 534 116

Sarajevo

Privredna komora Kantona Sarajevo

Centar za edukaciju kadrova i informatičke poslove

La Benovolencije 8

Tel: +387 33 250-106

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING www.pksa.com.ba

Sarajevo

Privredna komora Kantona Sarajevo

Centar za razvoj poduzetništva

La Benovolencije 8

Tel: +387 33 250-110

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

www.pksa.com.ba

Sarajevo

Edukacioni centar „Barbados" d.o.o.

Kursevi stranih jezika

Edukacija iz oblasti informatike

Jošanička 33, Vogošća

Tel: +387 33 431 403
Mob: +387 61 229 661

JLIB_HTML_CLOAKING

www.ecbarbados.ba

Sarajevo

Education Center - International Burch University

Francuske revolucije bb, Ilidža
Tel: + 387 33 782 130
Fax: + 387 33 782 131
JLIB_HTML_CLOAKING

www.ibu.edu.ba

Sarajevo

Goethe-Institut

Kursevi njemačkog jezika

Bentbaša 1a
Tel: +387 33 570 000
Fax: +387 33 570 030
JLIB_HTML_CLOAKING

Sarajevo

Kulturni centar “Kralj Fahd”

Kursevi arapskog i engleskog jezika

Kursevi informatike

Tel: +387 33 776 000

Sarajevo

Škola stranih jezika “Iam”

Kursevi engleskog, njemačkog i francuskog jezika

Kolodvorska 12

Tel: +387 33 652 196

Mob: +387 61 218 957

JLIB_HTML_CLOAKING

www.skola-iam.com

Sarajevo

Škola stranih jezika “Babylon”

Kursevi engleskog, njemačkog, turskog, španskog i italijanskog jezika

Kraći intenzivni i specijalizovani kursevi (pravo, ekonomija, finansije, računovodstvo, trgovina, marketing, mediji, turizam)

Čekaluša broj 16
Tel: +387 33 261 605; +387 33 261 596

JLIB_HTML_CLOAKING

www.babylon.ba

Sarajevo

Škola stranih jezika “Marks centar”

Kursevi engleskog jezika

Tel: +387 33 215 869

JLIB_HTML_CLOAKING

www.markscentar.ba

Sarajevo

Škola stranih jezika “Interlingua”

Kursevi stranih jezika(njemački, francuski, engleski jezik)

Seminari komunikacijskih vještina

Branilaca Sarajeva 39/I

Tel: +387 33 259 430

Fax: +387 33 259 431

JLIB_HTML_CLOAKING

Sarajevo

Syllabus škola

Kursevi engleskoj jezika

Safvet-bega Bašagića 6

Tel: +387 33 533 077

Fax: +387 33 533 077

JLIB_HTML_CLOAKING

www.soros.org.ba

Sarajevo

ViaLang s.o.d.

Kursevi engleskog, njemačkog i španskog jezika

Grbavička 91
Tel: +387 62 505 848

JLIB_HTML_CLOAKING

www.via-lang.com

Sarajevo Katalog o programima neformalnog obrazovanja na području grada Sarajeva 2011/2012. http://mladi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1052%3Apredstavljen-katalog-o-programima-nfo&catid=125%3Agrad-sarajevo-te-obrazuje&lang=ba

Tuzlanski kanton

Tuzla

Centar za poslovnu edukaciju

Kursevi engleskog i njemačkog jezika

Poslovno-informatičko osposobljavanje

Trg slobode 16 (BIT Centar)
Tel: +387 35 245 222
Fax: +387 35 245 221
JLIB_HTML_CLOAKING

Tuzla

Centar za strane jezike “La Primera

Kursevi engleskog i njemačkog jezika

Stupine B-8

Tel: +387 35 251 173
JLIB_HTML_CLOAKING

www.laprimera.ba

Tuzla

Centar za strane jezike “Svjetionik

Kursevi engleskog jezika

Dr M. Mujbegovića 2
Tel: +387 35 205 720

www.svjetionik-lighthouse.org

Tuzla

Škola stranih jezika “Step”

Kursevi engleskog, njemačkog i talijanskog jezika

Slavka Mičića 58/16

Tel: +387 35 270 24; +387 61 725 369

JLIB_HTML_CLOAKING

Lukavac

Centar za strane jezike “Brittanica”

Kursevi engleskog, njemačkog i arapskog jezika

Armije BiH bb

+387 61 728 006

Lukavac

Slapovi znanja

Edukacija u području "mekih - soft skills",  menadžerskih vještina,  te osobnog razvoja

Meraje 39

Tel: +387 (0)61 135 184
JLIB_HTML_CLOAKING

www.nlp.ba

Lukavac

Škola stranih jezika “The West”

Kursevi engleskog jezika

Kralja Tvrtka I (kod Doma zdravlja u Lukavcu)

Tel: +387 35 550 572; +387 35 555 477

Mob: +387 61 952 503

JLIB_HTML_CLOAKING

Živinice

Agencija Milcom Živinice

Kursevi engleskog i njemačkog jezika

Kursevi informatikePC Bezistan br. 37
Mob: +387 61 73 57 84, +387 61 94 46 58, +387 62 91 71 54
JLIB_HTML_CLOAKING '; document.write(''); document.write(addy_text83220); document.write('<\/a>'); //-->\n JLIB_HTML_CLOAKING

JLIB_HTML_CLOAKING

JLIB_HTML_CLOAKING '; document.write(''); document.write(addy_text63843); document.write('<\/a>'); //-->\n JLIB_HTML_CLOAKING

www.milcom.com.ba

Srednjo-bosanski kanton

Travnik

Centar za edukaciju mladih, Travnik-Turbe

Kurs informatike

Stari dom 68 a

+ 387 66 628 845

+ 387 61 492 438

Vitez

Edukacioni centar

Edukacija u oblasti informatike

Edukacija stranih jezika (engleski, njemački, arapski)

Poslovni centar 96
Tel: +387 61 792779

JLIB_HTML_CLOAKING

www.edukativni-centar.big.ba

Zeničko-dobojski kanton

Zenica

BHM

Edukacija u oblasti informatike

Edukacija stranih jezika(engleski, njemački, talijanski jezik)

Štrosmajerova 11

Tel.:+387 32 440 080
+387 32 440 081

JLIB_HTML_CLOAKING
JLIB_HTML_CLOAKING

www.bhm.baTešanj

Zenica

Centar za strane jezike “Step By Step”

Patriotske lige bb, Tešanj

Tel: +387 61 196 357

Maršala Tita 21, Zenica

Tel: +387 32 246 146

+387 62 107 501

+387 61 246 804

JLIB_HTML_CLOAKING

JLIB_HTML_CLOAKING

www.centar-sbs.com

Hercegovačko-neretvanski kanton

Mostar

Škola stranih jezika “Lingua plus” Mostar

Kursevi stranih jezika; priprema za polaganje međunarodnih certifikata

Kursevi informatike

Zagrebačka br.1a

Tel: +387 63 318-491

JLIB_HTML_CLOAKING

www.lingua.ba

Mostar

Škola stranih jezika “Novi svijet”

Kursevi stranih jezika (engleski, talijanski, španjolski)
Tel: +387 36 329 707
Mob: +387 63 897 373
JLIB_HTML_CLOAKING

www.novisvijet.com

Mostar

Lingvistički centar “Poliglotic”

Kursevi stranih jezika

(engleskog, njemačkog, talijanskog, francuskog, španjolskog, latinskog)

Kursevi informatike

 

Mile Budaka  (Šantićeva) 98a
Tel:+ 387 63 936 209

+ 387 66 973 976

JLIB_HTML_CLOAKING

Unsko-sanski kanton

 

Bihać

Centar za edukaciju i stručno osposobljavanje – JU Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona

Obuke za građevinsku i ugostiteljsku struku, materijlno poslovanje, personalna administracija, knjigovodstvo, osnove poznavanja psihologije rada

Informatika i strani jezici

Branislava Đurđeva 1

Tel: +387 37 229 734

Fax:+387 37 229 756

JLIB_HTML_CLOAKING

www.usk-szz.ba

Bihać

Škola za strane jezike “Sport-tours”

Kursevi engleskog i njemačkog jezika

Ozimice 1

Tel: +387 37 220 780
JLIB_HTML_CLOAKING

www.sport-tours.ba

Zapadno-hercegovački

kanton

Široki Brijeg

Centar za obrazovanje

Kursevi engleskog I njemačkog jezika

Trnska cesta 187,
Tel: +387 39 703 384; +387 39 703 752;
+387 39 700 227; +387 39 700 228 JLIB_HTML_CLOAKING

Široki Brijeg

Privatna srednja škola, s pravom javnosti

Kursevi računalstva

Kursevi stranih jezika (njemački, engleski,talijanski, francuski, španjolski jezik)

Privalj b.b.

Tel/Fax:  +387 39 704 552

+387 39 711 449

Ljubuški

Agencija za poduke i prevodilaštvo”Libar”

Kursevi stranih jezika

Stjepana Radića bb

Tel: +387 63 319928

Bosansko-

podrinjski

kanton

Goražde

Centar za stručnu obuku

Edukacije rada na računaru (ECDL, Web design, Auto Cad)

Edukacija stranih jezika (engleski i njemački)

Višegradska bb

Tel: +387 38 228 642

Mob: +387 61 481 851

Livanjski

kanton

Livno

Škola stranih jezika i tečaja informatike

Kursevi stranih jezika i informatike

Narodno sveučilište Livno

Kneza Mutimira 29
Tel: +387 34 202 102

scroll back to top

Da li ste koristili usluge javnih službi za zapošljavanje?

Da, učestvovao/la sam u jednom od programa - 10.5%
Da, koristio/la sam usluge CISO ili job kluba - 15.6%
Da, pratim i primam oglase sa web portala Zavoda - 9.8%
Da, učestvovao/la sam na radionicama grupnog informisanja - 2.5%
Ne - 61.6%

Vijesti

FacebookTwitter

Ostale Vijesti

Karijerno usmjeravanje djece

Karijerno usmjeravan…

(Sarajevo, mart 2018. godine) - JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo nastavlja sa redovnim aktivnostima u oblasti karijernog usmjeravanja. U p...

Read more
Poziv za prijave za učešće u programu „PoWEr“

Poziv za prijave za …

(21.8.2017. godine) - Fondacija 787 u periodu od septembra 2017. do februara 2018. godine održava program ekonomskog osnaživanja „PoWEr“ koji je namijenjen že...

Read more
POZIV ZA STUDENTE, DIPLOMIRANE EKONOMISTE I/ILI MLADE INŽENJERE IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE INDUSTRIJE I OSTALIH DJELATNOSTI VEZANIH ZA EKONOMSKI I RURALNI RAZVOJ

POZIV ZA STUDENTE, D…

Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD), poziva sve zainteresovane studente završnih godina, diplomirane ekonomiste i/ili mlade inženjere iz opština sjeve...

Read more
MS&WOOD nudi stipendije i posao

MS&WOOD nudi stipend…

(Sarajevo, 15.6.2017. godine) - Bosanskohercegovački proizvođač visokokvalitetnog dizajniranog namještaja MS&WOOD sa pogonima u Fojnici objavio je poziv bud...

Read more
Prijavite se na YEP/IEEE Inovacijski izazov

Prijavite se na YEP/…

(Sarajevo, 13.6.2017. godine) - Međunarodni institut inženjera elektronike i elektrotehnike (IEEE) i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švajc...

Read more
Novo od Hoću.ba

Novo od Hoću.ba

hoću.INFO 1. Odlična prilika za studente: Honorarni posao u Sparkasse banci Odlična prilika namijenjena studentima za honorar...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3

Ključne kompetencije

FacebookTwitter

Ključne kompetencije

Europska unija 2006. godine definirala je osam ključnih kompetencija koncepta cjeloživotnog učenja:

  • Komunikacija na maternjem jeziku
  • Komunikacija na stranim jezicima
  • Digitalne kompetencije...

Read more

Nekoliko stepenica

FacebookTwitter

KOJE TREBAMO PREĆI

Ključne kompetencije

Read more

Brojač posjeta: Ukupno 676533